Novice

Ženske v enem od treh projektov MEDIA

Na letni ravni v EU izide več kot 1.500 filmov. Le enega od petih filmov režira ženska. Glavnina sredstev za razvoj in produkcijo se nameni filmom pod taktirko moških. Med prejemniki podpore Ustvarjalna Evropa–MEDIA je razmerje ena proti tri v korist moških. Preverili smo, kako se uravnoteženost spolov odraža v podprogramu MEDIA, tudi v Sloveniji.

Komisija spremlja in meri udeležbo žensk v projektih MEDIA

Evropska komisija priznava pomen raznolikosti spolov za ohranjanje bogate in visoko ustvarjalne avdiovizualne industrije ter bolj odprte in vključujoče družbe na splošno. Zahteva po upoštevanju načela uravnoteženosti med spoloma je vključena tudi v nekatere razpisne sheme programa Ustvarjalna Evropa. Komisija spremlja in meri udeležbo žensk v projektih MEDIA.

Od leta 2014 do 2018 je bilo med prijavitelji zgolj 30 % odstotkov žensk. V splošnem so ženske so zastopane v enem izmed treh podprtih projektov MEDIA. Obstajajo pa razlike med posamezenimi shemami. Največji razkorak med spoloma je v distribuciji. Na deset izbranih filmov s podporo MEDIA za distribucijo so trije v režiji ženske. Na področju usposabljanja in mreženja pa je razmerje med spoloma bolj uravnoteženo. Med podprtimi projekti je Komisija izpostavila pobudo Women Pioneers in European Cinema Evropske ženske avdiovizualne mreže (EWA).

Slovenke v MEDIA

Prvi film v režiji ženske v samostojni Sloveniji je Varuh meje iz leta 2002 režiserke Maje Weiss. Od 2002 pa do konca leta 2018 je bilo realiziranih deset celovečernih filmov v režiji žensk. Med njimi tudi Zgodovina ljubezni režiserke Sonje Prosenc, ki je prejel podporo za razvoj. Sonjin prvenec iz leta 2014, film Drevo, pa je bil razvit na MEDIA usposabljanju EAVE.

Še posebej lahko izpostavimo zadnji zaključen razpis MEDIA za razvoj posameznih ali skupine projektov za leto 2018, kjer bo štiri od devetih filmov režirala ženska. Poleg tega so v štirih filmih ženske tudi producentke, tj. Ida Weiss pri projektu Kapa (r. Slobodan Maksimović), Sara Božanić pri Dvojčica Marilyn in z režiserko Jasmino Kallay, Anja Vrdlovec pri Ni tvoja stvar v režiji Ivane Marinić Kragić ter Lija Pogačnik pri Inventura (r. Darko Sinko). Haydi Kanlcer bo režirala dokumentarec Afganistanke na smučeh (p. Boštjan Virc), Maja Miloš pa Prvi milijon (p. Danijel Hočevar).

Na preteklih razpisih MEDIA za razvoj projektov so, poleg nekaterih že omenjenih, pri uspešnih projektih sodelovale še producentka Marina Gumzi in režiserka Marija Zidar. Ne smemo pozabiti tudi na Tanjo Hladnik, direktorico festivala Kino Otok. Festival je namreč že dvakrat prejel podporo MEDIA. Poleg tega, zavod Otok kot partner sodeluje pri projektih filmske vzgoje (AREM, Moving Cinema, The Film Corner Reloaded). Na področju filmske vzgoje je uspešen tudi Kinodvor (Cinemini in Evropski okvir za filmsko vzgojo), ki ga že deset let vodi Nina Peče.

MEDIA podpira tudi razvoj novih talentov. Igralka Maruša Majer se je leta 2016 v okviru Berlinala uvrstila med t. i. vzhajajoče zvezde evropskega filma. Sicer je prva Slovenka, ki je prejela omenjeno nagrado Aleksandra Balmazovič leta 2005, druga pa igralka Iva Kranjc leta 2006.

Ne nazadnje številne slovenske filmske ustvarjalke sodelujejo tudi na različnih MEDIA usposabljanjih in mreženjih.

Enakost spolov prednostna naloga programa EU post2020

Komisija bo še naprej spodbujala večjo enakost spolov in spremljala udeležbo žensk v podprogramu programu MEDIA. Napovedala je niz ukrepov za zmanjšanje neenakosti:
– podpora in spodbujanje ženskih filmskih ustvarjalk ter distribucija in promocija njihovih del;
– krepitev sodelovanja z nacionalnimi in mednarodnimi skladi ter institucijami, zlasti Eurimages in Evropskim avdiovizualnim observatorijem, za izmenjavo podatkov in dobrih praks;
– podpora mentorskim dejavnostim v sodelovanju s strokovnimi mrežami in platformami;
– enakost spolov bo prednostna naloga programa EU za kulturni in ustvarjalne sektorje po letu 2020.

Povzeto po:
Supporting Gender Balance, Creative Europe MEDIA, 2018 (.pdf).
Where are the Woman Directors. Report on gender gender equality for directors in the European film industry, EWA, 2016.
Yearbook 2017/2018, Key Trends, EAO, 2018.

Priporočamo v branje:
– Strategija za enakost spolov v evropskem filmskem sektorju 2018–20, EURIMAGES, 2018.
– Priporočilo o enakosti spolov v avdiovizualnem sektorju, Svet Evrope, 2017.
– Nova evropska agenda za kulturo, 2018.