Filmsko izobraževanje 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA/14/2017 
Rok
četrtek, 1. marec 2018 rezultati

Rezultati za rok 1. marec 2018

Javni zavod Kinodvor in zavod Otok partnerja v treh od osmih projektov, podprtih na evropski ravni v 2018: Cinemini Europe, Moving Cinema in The Film Corner Reloaded! več.

Namen razpisa

Razpis za filmsko izobraževanje* je namenjen:
podpori razvoja občinstev kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna (AV) dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali;
– dejavnostim za spodbujanje filmskega izobraževanja in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih AV delih, vključno z AV in kinematografsko dediščino, ter njihovega zanimanja zanje, zlasti med mladim občinstvom;
pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov na vseh distribucijskih platformah v EU prek projektov mednarodnega sodelovanja v AV sektorju.*Prej del akcije filmska vzgoja (razpis razvoj občinstev); od leta 2016 razdeljen na dva razpisa, tj. filmsko izobraževanje in spletno distribucijo.

Upravičeni prijavitelji

Pri projektu morajo sodelovati vsaj trije partnerji (konzorcij projektnega vodje in vsaj dveh partnerjev dejavnih na področju filmske pismenosti) in imajo sedež v treh sodelujočih državah MEDIA, ter pokrivajo vsaj tri različne jezike. Partnerji projekta so lahko zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.
Vlogo v imenu partnerjev odda projektni vodja, vendar morajo vsi partnerji v prijavnici navesti svojo PIC številko.
Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti so tisti, ki zagotavljajo mehanizme za:
(1) boljše sodelovanje med pobudami za filmsko pismenost v Evropi za večjo učinkovitost in evropsko razsežnost teh pobud ter za razvoj novih in inovativnih projektov, še posebej, če vsebujejo uporabo digitalnih orodij. Ciljno občinstvo za pobude filmske vzgoje mora biti mlajše od 19 let;
(2) prisotnost evropskih filmov in AV del v izobraževanju, in vključujejo recenzirane filmske kataloge.Projekt je treba začeti izvajati med 1. septembrom 2018 in 1. januarjem 2019 ter mora trajati 24 mesecev.

Merila izbora

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk): glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov. Zlasti se ocenjujeta evropska razsežnost projekta in njegova zmožnost za doseganje občinstva.
Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk): metodologija glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami izbire in pedagoškimi metodami, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo, ocenjujejo pa se tudi inovativni vidiki projekta, vključno s strateško uporabo digitalne tehnologije in različnih distribucijskih platform.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk): vpliv razširjanja rezultatov projekta in vpliv projekta na promocijo, kroženje evropskih AV del ter zanimanje zanje.
Kakovost projektne ekipe in združevanja (10 točk): širina partnerstva in izmenjava znanja v okviru partnerstva glede na cilje dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 2 milijona EUR.
Finančni prispevek EU ne more presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
– Smernice za prijavo 2018 (Guidelines)
– Vodič po postopku prijave (Guide for applicants)
– Podrobna navodila za spletno prijavo (eForm User Guide)
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je dostopen prek spleta Izvajalske agencije (EACEA/14/2017), tudi elektronska prijavnica. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na EU Participants Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec; glej Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati na spletnem prijavnem obrazcu (e-obrazcu) najpozneje do 1. marca 2018 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času). Drugi načini predložitve vloge niso sprejemljivi.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za dodatna vprašanja v zvezi z razpisom ali prijavnim postopkom pišite na EACEA-MEDIA-FILM-EDUCATION@ec.europa.eu.
Za tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

*Projekt mora trajati 24 mesecev (prej 12).