Evropske platforme 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 06/2017 
Rok
četrtek, 27. april 2017 rezultati

Rezultati za rok 27. april 2017

Na zadnjem razpisu za evropske platforme Slovenija ponovno blestela!
V hudi konkurenci je bilo izbranih 13 platform in med njimi sta kar dve s slovenskim vodjo – ponovno Beletrina in MAO! V platformah, ki so pridobile 4-letno podporo Ustvarjalne Evrope, je sicer vključenih še pet slovenskih organizacij: Tretaroka, EnKnap, UGM, MoTA in CUK Kino Šiška. Čestitamo! več

Namen podpore

Splošni in posebni cilji programa Ustvarjalna Evropa in prednostne naloge podprograma Kultura so navedeni v členih 3, 4 (b), 12 (b) in 13 (c) Uredbe (št. 1295/2013).Evropska komisija je 1. februarja 2017 objavila razpis EACEA 06/2017 za evropske platforme (European platforms) za leto 2017, kar je tudi zadnji tovrstni razpis do zaključka izvajanja programa konec leta 2020. Tokratni razpis se izvaja prek štiriletnega okvirnega sporazuma o partnerstvu.Cilj podpore je spodbujanje razvoja uveljavljajočih se talentov in nadnacionalne mobilnosti akterjev ter kroženja del ter izboljšanje prepoznavnosti umetnikov in ustvarjalcev s pomočjo komunikacijskih dejavnosti in strategije znamčenja, tudi npr. z oblikovanjem evropskega znaka kakovosti.
Ukrep je namenjen spodbujanju kritične mase in učinka strukturiranja, zato bo podprto samo omejeno število platform za zagotovitev uravnotežene pokritosti v različnih sektorjih. Namen torej ni podpreti več platform znotraj enega sektorja. Ocenjevalci bodo to upoštevali v postopku ocenjevanja.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so evropske platforme. Evropsko platformo sestavlja koordinator in najmanj 10 članic – kulturnih in ustvarjalnih organizacij, ki so uradno ustanovljeni pravni subjekti. Organizacije članice morajo imeti zakonit sedež v vsaj desetih različnih sodelujočih državah podprograma Kultura, od katerih jih mora vsaj pet spadati med države članice EU ali države EFTA.Koordinator platforme bo za zadevno platformo razvil merila, specifična za svoj sektor. Koordinator bo tudi zagotovil, da vsak član platforme določena merila izpolnjuje v celotnem obdobju izvajanja dejavnosti, ter bo odgovoren za izbiro novih članov.

Upravičene aktivnosti

Koordinator platforme mora omogočati naslednje aktivnosti:
*opredeljevanje, izbiro in spremljanje članov platforme po določenih merilih;
*usklajevanje, spremljanje, spodbujanje, ocenjevanje in nadzor dejavnosti članov ter dejavnosti v zvezi s trajnostnim razvojem platforme;
*razvoj in izvajanje strategije za komunikacijo in znamčenje, vključno s pridobivanjem evropske oznake kakovosti;
*spodbujanje umetnikov in ustvarjalcev – predvsem uveljavljajočih se talentov – ter njihovih del;
*razvoj in privabljanje novega občinstva;
*dejavnosti mreženja: informiranje, spodbujanje zanimanja in komuniciranje;
*finančna pomoč članom platforme za dejavnosti, kot jih določajo smernice razpisa (povzetek: evropsko načrtovanje programov; podpora mobilnosti in prepoznavnosti evropskih ustvarjalcev ter kroženja njihovih del; promocija uveljavljajočih se talentov iz drugih evropskih držav; razvoj občinstva; izobraževanje in ozaveščanje; večanje prepoznavnosti evropskih vrednost in različnih kultur; novi poslovni modeli).Shema za evropske platforme se izvaja prek štiriletnega okvirnega sporazuma o partnerstvu.

Merila za dodelitev podpore

1. Ustreznost (25) glede na cilje in prednostne naloge ukrepa, predvsem primernost nabora meril, ki ga določi koordinacijski subjekt za zagotovitev, da lahko izbrani člani prispevajo k ciljem in prednostnim nalogam projekta, da imajo velik vpliv na področju kulture in so zavezani spodbujanju vidnosti vrednot EU. Nabor meril in opredelitev uveljavljajočih se umetnikov in ustvarjalcev morata biti prilagojena sektorju, v katerem deluje platforma.2. Kakovost vsebine in dejavnosti (20): Izvedba projekta v praksi (kakovost dejavnosti in rezultatov, izkušnje zaposlenih, zadolženih za projekt) s posebnim poudarkom na tem, kako lahko te dejavnosti pomagajo pri učinkoviti izvedbi strategije razvoja občinstva.3. Strategija promocije, komuniciranja in znamčenja (30): Pristop platforme k promociji in komuniciranju dejavnosti članov. Cilj je tudi čim bolj povečati strukturne učinke projekta z razvojem in izvedbo strategije znamčenja, ki člane platforme predstavlja kot visoko kakovostne kulturne izvajalce, zavezane promociji vrednot EU in ciljev programa.4. Kakovost platforme (25): Obseg, v katerem bosta splošna organiziranost in koordinacija projekta zagotovili učinkovito izvajanje dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun za razpis za leto 2017 je ocenjen na 5,5 milijona EUR.
Podpora EU znaša največ 500.000 EUR letno in do 80 % letnega proračuna platforme.
Finančna podpora posameznemu članu platforme ne sme presegati 60.000 EUR na organizacijo članico in mora biti povezana z upravičenimi dejavnostmi člana platforme, kot je to opredeljeno v razpisu za zbiranje predlogov.
Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite (NUJNO glej splet Izvajalske agencije EACEA, ki lahko tudi v obdobju objavljenega razpisa naknadno spreminja obrazce oz. razpisno dokumentacijo):
razpisno besedilo (Call notice) – povzetek razpisa, ki je na voljo tudi v slovenščini;
– smernice razpisa (Guidelines) s podrobnimi pogoji za prijavo;
– vodnik za prijavitelje (Guide for applicants) s podrobnimi navodili za pripravo prijave.Prijavni obrazec in vse priloge je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge ter dokazila. Prijavni obrazci so dostopni prek spleta EACEA.
Za sodelovanje na razpisu se mora organizacija predhodno registrirati na portalu ECAS in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC (če je še nimajo), brez katere ni mogoče zgenerirati spletnega obrazca (gl. Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico).

Rok za prijavo in časovnica

Rok za predložitev vlog je četrtek, 27. april 2017 do 12. ure po srednjeevropskem (poletnem) času.

Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Sporazum o partnerstvu Začetek izvajanja projekta
27. april 2017 do 12. ure < 4 mesece avgust 2017 september– november 2017 april–december 2017

Pomnite, da je razpis za evropske platforme v okviru Ustvarjalne Evrope do konca leta 2020 objavljen zadnjič (!), Evropska komisija pa bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu podprla projekte mrež za štiriletno obdobje.

Svetovanje

kult30001Ekipa CED Slovenija (Mateja Lazar in Maša Ekar) vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri težavah z e-prijavnico
Za tehnična vprašanja oz. pomoč pri težavah, povezanih z e-prijavnico, se obrnite na tehnično ekipo EACEA Helpdesk prek maila: eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

Pozor

Pomnite, da je razpis za evropske platforme v okviru Ustvarjalne Evrope do konca leta 2020 objavljen zadnjič (!), Evropska komisija pa bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu podprla projekte mrež za 4-letno obdobje.