Filmsko izobraževanje 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 25/2016 
Rok
četrtek, 2. marec 2017 rezultati

Rezultati za rok 2. marec 2017

Zavod Vizo prvič uspešen na razpisu MEDIA, kjer je skupaj s partnerji za »popestritev« šolskega kurikuluma pridobil podporo Ustvarjalne Evrope v višini 160.500 EUR. Čestitamo! več

Namen razpisa

Razpis za filmsko izobraževanje je nov razpis, ki izhaja iz predhodne akcije filmska vzgoja razpisa razvoj občinstev, ki je z letom 2016 ukinjen oz. razdeljen na dva razpisa, filmsko izobraževanje in spletno distribucijo. Razpis za filmsko izobraževanje je tako namenjen za:
podporo za razvoju občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali;
– dejavnosti, namenjene spodbujanju filmskega izobraževanja in nadgrajevanju znanja občinstev o evropskih avdiovizualnih delih, vključno z avdiovizualno in kinematografsko dediščino, ter njihovega zanimanja zanje, zlasti med mladim občinstvom;
pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov na vseh distribucijskih platformah v Uniji prek projektov mednarodnega sodelovanja v avdiovizualnem sektorju

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti so:
– projekti, ki zagotavljajo mehanizme za boljše sodelovanje med pobudami za filmsko pismenost v Evropi, da bi se tako izboljšali učinkovitost in evropska razsežnost teh pobud;
– projekti, ki zagotavljajo mehanizme za razvoj novih in inovativnih projektov, še posebej, če vsebujejo uporabo digitalnih orodij;
– projekti, ki zagotavljajo mehanizme za prisotnost evropskih filmov in avdiovizualnih del v izobraževanju, in vključujejo recenzirane filmske katalogePri projektih morajo sodelovati vsaj trije partnerji (projektni vodja in vsaj dva partnerja), ki delujejo na področju filmske pismenosti in prihajajo iz treh držav, sodelujočih v podprogramu MEDIA, ter pokrivajo vsaj tri različne jezike.
Dejavnost je treba začeti izvajati med 1. julijem 2017 in 1. januarjem 2018 ter mora trajati 12 mesecev.

Merila izbora

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:
Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk):
S tem merilom se ocenjujeta ustreznost vsebine in evropska dodana vrednost dejavnosti glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov.
Zlasti se ocenjujeta evropska razsežnost projekta in njegova zmožnost za doseganje občinstva.
Kakovost vsebine in dejavnosti (40 točk):
S tem merilom se ocenjuje ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami izbire in pedagoškimi metodami, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo, ocenjujejo pa se tudi inovativni vidiki projekta, vključno s strateško uporabo digitalne tehnologije in različnih distribucijskih platform.
Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (20 točk):
S tem merilom se ocenjuje vpliv razširjanja rezultatov projekta in vpliv projekta na promocijo, kroženje evropskih avdiovizualnih del ter zanimanje zanje.
Kakovost projektne ekipe in združevanja (10 točk):
Pri tem merilu se bosta upoštevala širina partnerstva in izmenjava znanja v okviru partnerstva glede na cilje dejavnosti.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 1,4 milijona EUR.
Finančni prispevek Unije ne more presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2017
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 25/2016).Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati na spletnem prijavnem obrazcu (e-obrazcu) najpozneje do 02. marca 2017 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času). 
Drugi načini predložitve vloge niso sprejemljivi.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.