Spletna distribucija 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 26/2016 
Rok
četrtek, 6. april 2017 zaprt

Namen razpisa

Razpis spletne distribucije je namenjen za:
– podporo nadnacionalnemu trženju, znamčenju in distribuciji avdiovizualnih del na vseh drugih nekinematografskih platformah, spodbujanju novih načinov distribucije za vzpostavitev novih poslovnih modelov.Podpora bo zagotovljena za naslednje ukrepe:
vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov s kinematografsko distribucijo in na drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del;
inovativne ukrepe za preizkušanje novih poslovnih modelov in orodij na področjih, za katera je verjetno, da bosta na njih vplivali uvedba in uporaba digitalnih tehnologij.

Upravičeni prijavitelji

Shema je na voljo subjektom (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa oz. podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

S shemo za spletno distribucijo bo zagotovljena podpora za:
Ukrep 1 – Dejavnosti kot so digitalno oglaševanje, marketing, znamčenje, označevanje in razvoj novih ponudb na obstoječih platformah za video na zahtevo, ki ponujajo večino evropskih filmov.
Ukrep 2 – Priprava digitalnih svežnjev, ki omogočajo lažje trženje evropskih avdiovizualnih del na platformah videov na zahtevo.
Ukrep 3 – Inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih avdiovizualnih del.Vložniki, ki prijavljajo projekte za različne ukrepe, morajo predložiti ločene vloge za vsak ukrep.
Začetek izvajanja dejavnosti je med 1. 9. 2017 in 1. 1. 2018 in lahko trajajo 12 mesecev.

Merila izbora

Vloge/projekti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

Ukrep 1:
Ustreznost in evropska dodana vrednost                             30 točk
Kakovost vsebine in dejavnosti                                              40 točk
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost               20 točk
Kakovost projektne ekipe in  združevanja                          10 točk
Ukrep 2:
Ustreznost in evropska dodana vrednost                             30 točk
Kakovost dejavnosti                                                                  45 točk
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost               20 točk
Kakovost projektne ekipe in  združevanja                           5 točk
Ukrep 3:
Ustreznost in evropska dodana vrednost                             30 točk
Kakovost vsebine in dejavnosti                                              40 točk
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost              20 točk
Kakovost projektne ekipe in  združevanja                          10 točk

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je predviden na 9,49 milijona EUR. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi bo naslednja:
Ukrep 1: okvirni znesek v višini 4 milijone EUR
Ukrep 2: okvirni znesek v višini 2, 14 milijona EUR
Ukrep 3: okvirni znesek v višini 3, 35 milijona EUR.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2017
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 26/2016).Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na spletnem obrazcu vloge (e-obrazcu), najpozneje do 6. aprila 2017 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času).
Drugi načini oddaje vloge niso sprejemljivi.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.