Digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA/28/2019 
Rok
četrtek, 14. maj 2020 zaprt

Namen razpisa

V okviru posebnega cilja spodbujanja razvoja politike, inovacij, ustvarjalnosti, razvoja občinstva ter novih poslovnih modelov in modelov upravljanja s podporo za nadnacionalno politično sodelovanje medsektorski sklop programa Ustvarjalna Evropa zagotavlja podporo za preizkušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov k financiranju, distribuciji in določanju denarne vrednosti ustvarjanja.

Upravičeni prijavitelji

Predlog mora predložiti konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov iz treh različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa ter mora vključevati različno strokovno znanje iz več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim sektorjem.

Prijave posameznikov niso upravičene.

Upravičeni projekti

Podpora je namenjena projektom:
– za katere so značilne nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (vključno z AV sektorjem) in temeljijo na uporabi inovativne tehnologije (vključno z virtualno resničnostjo)
ALI
– ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.

Podprti bodo projekti, ki vključujejo vidik avdiovizualne in nove digitalne tehnologije, ki se bodo izvajali v vsaj enem od naslednjih sektorjev: založništvo, muzeji, uprizoritvene umetnosti in/ali kulturna dediščina.

Rezultate podprtih projektov je treba deliti z deležniki in oblikovalci politik z organizacijo javne delavnice in oceno učinka dejavnosti.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost in evropska dodana vrednost (40): Ocenjuje se ustreznost vsebine projekta, vključno z njegovo evropsko razsežnostjo, glede na cilje razpisa.
Kakovost vsebine in dejavnosti (20): Ocenjujejo se kakovost predlaganega projekta, ustreznost metodologije za doseganje njegovih ciljev, izvedljivost in stroškovna učinkovitost.
Učinek in razširjanje rezultatov projekta (20): Ocenjujejo se razširjanje rezultatov projekta in učinek podpore na potencialno občinstvo ter strategija za razvoj trajnosti projekta.
Organizacija projektne ekipe in konzorcija (20): Ocenjuje se obseg partnerstva, izmenjava znanja in izkušenj ter porazdelitev vlog in odgovornosti glede na cilje projekta.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun razpisa znaša 1,75 milijona EUR. Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 300.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 60 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Navodila za prijavo in prijavnica so dostopni na portalu Evropske komisije Funding & Tenders Portal.

Na portalu najdete tudi aktualne ponudbe za projektno partnerstvo v okviru razpisa.

POMNITE: Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija najprej registrirati na portalu Evropske komisije, tj. Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico. Organizacije, ki kodo PIC že imajo, uporabijo obstoječo! 

Rok za prijavo in časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Obdobje upravičenosti stroškov
16. jan. 2020 14. maj 2020 do 17.00 (CET) jun.–sept. 2020 okt. 2020 nov. 2020 1. jan. 2021–30. jun. 2022

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom se obrnite na ekipo Motovile / CED Slovenija prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice in težave pri oddaji vloge: Za tehnično pomoč pri težavah, povezanih z nedelovanjem e-prijavnice ali ob oddaji prijavnice prek spleta, se obrnite na HelpDesk prek e-pošte EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu  ali tel. +32 229-92222.

Novo

Kaj prinaša drugi razpis v primerjavi s prvim (EACEA/06/2019, rok 20. jun. 2019)?
– Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 300.000 EUR (prej 150.000 EUR).
– Sprememba ocenjevalnega kriterija, in sicer tokrat ima največ teže merilo »Ustreznost in evropska dodana vrednost (40 točk)« s poudarkom na inovativnosti in dodani vrednosti projekta.
– Razpis je objavljen samo na portalu Evropske komisije Funding & Tenders Portal (prej tudi na EACEA).
– Do podpore je upravičen nov sektor, tj. založništvo.