Digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2019 
Oznaka
EACEA/06/2019 
Rok
četrtek, 20. junij 2019 rezultati

Rezultati za rok 20. junij 2019

Izvajalska agencija EACEA je objavila rezultate razpisa za digitalno povezovanje kulture in AV vsebin. Podprtih bo 8 projektov, v katerih sodeluje 39 organizacij iz 15 evropskih držav. Med njimi je tudi Gornjesavski muzej Jesenice – čestitamo!

Namen razpisa

Evropska komisija je 30. aprila 2019 v okviru medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen digitalnemu povezovanju kulture in avdiovizualnih vsebin (EACEA/06/2019).V okviru posebnega cilja spodbujanja razvoja politike, inovacij, ustvarjalnosti, razvoja občinstva ter novih poslovnih modelov in modelov upravljanja s podporo za nadnacionalno politično sodelovanje medsektorski sklop programa UE zagotavlja podporo za preizkušanje novih in medsektorskih poslovnih pristopov k financiranju, distribuciji in določanju denarne vrednosti ustvarjanja.

Upravičeni prijavitelji

Predlog mora predložiti konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov, ki prihajajo iz treh različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ter predstavljajo najrazličnejše strokovno znanje v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim sektorjem.Pomembno: Upoštevajte, da morajo organizacije iz Združenega kraljestva merila o izpolnjevanju pogojev izpolnjevati celotno obdobje trajanja projekta.

Upravičeni projekti

Podpora je namenjena projektom:
– za katere so značilne nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (vključno z AV sektorjem) in temeljijo na uporabi inovativne tehnologije (vključno z virtualno resničnostjo)
ALI
– ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.Podprti bodo projekti, ki vključujejo vidik avdiovizualne in nove digitalne tehnologije, ki se bodo izvajali v vsaj enem od naslednjih sektorjev: muzeji, uprizoritvene umetnosti (»live performance«) in/ali kulturna dediščina.
Rezultate podprtih projektov je treba deliti z deležniki in oblikovalci politik z organizacijo javne delavnice in oceno učinka dejavnosti.

Merila za dodelitev podpore

Ustreznost in evropska dodana vrednost (35): Ocenjuje se ustreznost vsebine projekta, vključno z njegovo evropsko razsežnostjo, glede na cilje razpisa.
Kakovost vsebine in dejavnosti (25): Ocenjujejo se kakovost predlaganega projekta, ustreznost metodologije za doseganje njegovih ciljev, izvedljivost in stroškovna učinkovitost.
Učinek in razširjanje rezultatov projekta (20): Ocenjujejo se razširjanje rezultatov projekta in učinek podpore na potencialno občinstvo ter strategija za razvoj trajnosti projekta.
Organizacija projektne ekipe in konzorcija (20): Ocenjuje se obseg partnerstva, izmenjava znanja in izkušenj ter porazdelitev vlog in odgovornosti glede na cilje projekta.

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun razpisa znaša 1,75 milijona EUR. Znesek podpore za posamezen projekt mora biti najmanj 150.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 60 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
Podporo bo predvidoma prejelo 6 oz. največ 10 projektov.
Pred začetkom priprave spletne prijave natančno preberite:
– Razpis EACEA /06/2019 (slo / ang).
– Smernice razpisa v celoti (Guidelines, ang).Prijavni obrazec in vse priloge je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, ki ga je treba pravilno izpolniti in vanj vključiti vse ustrezne in veljavne priloge ter dokazila. Prijavni obrazci so dostopni prek spleta EACEA. Vsa tehnična navodila glede generiranja izpolnjevanja in oddaje obrazca najdete v eForm User Guide.Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico. Organizacije, ki PIC kodo že imajo, uporabijo obstoječo!

Rok za prijavo in časovnica

Objava razpisa Rok za oddajo vlog Ocenjevanje projekta Obveščanje prijaviteljev Odločba/sporazum o podpori Obdobje upravičenosti stroškov
30. 4. 2019 20. 6. 2019 do 17.00 3 meseci Okt. 2019 Nov. 2019 1. 1. 2020–30. 6. 2021

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom se obrnite na ekipo Motovile / CED Slovenija prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice in težave pri oddaji vloge
Za tehnično pomoč pri težavah, povezanih z nedelovanjem e-prijavnice ali ob oddaji prijavnice prek spleta, se obrnite na HelpDesk Izvajalske agencije EACEA prek e-pošte eacea-helpdesk@ec.europa.eu ali tel. +32 2 299 0705.