Spletna distribucija 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 13/2017 
Rok
četrtek, 5. april 2018 zaprt

Namen razpisa

Razpis spletne distribucije je namenjen za:
– vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov s kinematografsko distribucijo in na drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih (AV) del;
– inovativne ukrepe za preizkušanje novih poslovnih modelov in orodij na področjih, za katera je verjetno, da bosta na njih vplivali uvedba in uporaba digitalnih tehnologij.

Upravičeni prijavitelji

Shema je na voljo subjektom (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

S shemo za spletno distribucijo bo zagotovljena podpora za:
Ukrep 1: digitalna promocija, trženje, znamčenje, označevanje in razvoj novih ponudb, ki jih zagotavljajo obstoječe storitve videa na zahtevo, ki ponujajo večino evropskih filmov. Namen je izboljšati prepoznavnost in odkrivnost (discoverability) evropskih AV del ter povečati njihovo svetovno občinstvo.
– Ukrep 2: podpora pri razvoju paketov AV del za predvajanje prek spleta (Online Ready Packages).
– Ukrep 3: Inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih AV del, vključno s pobudami za razvoj občinstva, ki se osredotočajo na inovativne in participativne strategije, katerih namen je z evropskimi filmi doseči širše občinstvo.
Začetek izvajanja dejavnosti je med 1. septembrom 2018 in 1. januarjem 2019 in lahko trajajo 12 mesecev.

Merila izbora

Merilo / št. točk Ukrep 1 Ukrep 2 Ukrep 3
Ustreznost in evropska dodana vrednost 30 30 30
Kakovost vsebine in dejavnosti 45 40 40
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost 20 20 20
Organizacija projektne skupine 5 10 10

 

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, znaša predvidoma 9,41 milijona EUR. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi bo naslednja:
Ukrep 1: okvirni znesek v višini 4 milijone EUR
Ukrep 2: okvirni znesek v višini 2,06 milijona EUR
Ukrep 3: okvirni znesek v višini 3, 35 milijona EUR.
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA.
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije – zavihek »Annexes«. (EACEA 13/2017).Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Vodič za ocenjevalce
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na EU Login portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, AV področje in kulturo (EACEA) na spletnem obrazcu vloge (e-obrazcu), najpozneje do 5. aprila 2018 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času). Drugi načini oddaje vloge niso sprejemljivi.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.