Filmi na poti

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-FILMOVE 
Rok
torek, 24. avgust 2021 zaprt

Podpora je namenjena nadnacionalni distribuciji nenacionalnih evropskih filmov v kinematografih in na vseh drugih platformah na različnih ozemljih. Cilj je spodbujanje naložb v mednarodne prodajne dejavnosti (zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del), s ciljem doseganja čim širšega občinstva.

Shema je odprta izključno za prodajne zastopnike filmov, ki imajo pravice za predvajanje filma v vsaj 15 MEDIA državah in ki z distribucijskimi kampanjami kandidirajo v sodelovanju z najmanj sedmimi distributerji kot partnerji (od tega vsaj z dvema iz držav z nizko AV zmogljivostjo, vključno s Slovenijo). V primeru uspešne prijave partnerski distributerji (t. i. third parties) podporo za dejavnosti na svojem ozemlju dobijo neposredno od prodajnega zastopnika (t. i. kaskadni sistem podpor).

Celoten proračun razpisa: 16 mio EUR.
Finančna podpora za partnerje (t. i. third parties) je omejena na 70 % njihovih stroškov za promocijo in oglaševanje.
Distribucijska kampanja se lahko začne šele 10 tednov po oddani vlogi.

Rok prijave: 24. avgust 2021 do 17.00.00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.