Dostop do trgov 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 18/2017 
Rok
četrtek, 15. februar 2018 rezultati

Rezultati za rok 15. februar 2018

Društvo slovenskega animiranega filma je v vlogi vodilnega partnerja za koprodukcijsko srečanje Višegrad Animation Forum prejelo 60.000 EUR. Prvič v zgodovini sodelovanja v podprogramu MEDIA je tako med uspešnimi projekti za spodbujanje dostopa do trgov tudi prijavitelj iz Slovenije! več.

Namen razpisa

Podpora za dostop do trgov je namenjena:
– povečanju zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje po EU in zunaj nje, spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci;
– spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v AV sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih EU in mednarodnih trgih;
– pospeševanju evropskih in mednarodnih koprodukcij, ki vključujejo kratke filme, videoigre, TV serije in cross media projekte;
– lajšanju dostopa do strokovnih AV tržnih prireditev in trgov ter uporabe spletnih poslovnih orodij v EU in zunaj nje;
– pospeševanju kroženja evropskih filmov po vsem svetu in mednarodnih filmov v Evropi na vseh platformah.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Razpis je namenjen podpori ukrepov in dejavnostim, ki se izvajajo znotraj in zunaj držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih treh ukrepov:
*Ukrep 1 – Dostop do fizičnih trgov za evropske strokovnjake
*Ukrep 2 – Strokovnjakom namenjena spletna orodja
*Ukrep 3 – Skupne evropske promocijske dejavnostiDejavnosti se morajo začeti med 1. junijem 2018 in 30. junijem 2019.
Za novosti glede obdobja upravičenosti stroškov glej spodaj zavihek »Novo«.

Merila izbora

Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjih meril in njihovega vrednotenja.Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk):
*Ukrep 1: ustreznost vsebine ukrepa vključno z inovativnimi vidiki ter mednarodno in evropsko razsežnostjo glede na cilje razpisa za zbiranje predlogov in potrebe sektorja.
*Ukrep 2: ustreznost spletnega orodja, ki je v skladu z razpisom in potrebami industrije ter ima dodano vrednost pri poslovni izmenjavi ter vključuje inovacije pri uvajanju v svet digitalnih tehnologij.
*Ukrep 3: ustreznost B2B (business to business) promocijskih aktivnosti, ki ustreza ciljem razpisa, dodana vrednost, ki je v skladu z vidnostjo in kroženjem evropskih del na evropskem in mednarodnem trgu, kot tudi inovacije pri uvajanju v svet digitalnih tehnologij.Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk):
*Ukrep 1: ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, metodami za izbor; sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, ki vključujejo uporabo digitalnih tehnologij, povezanih z novimi poslovnimi modeli, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.
*Ukrep 2: kakovost in izvedljivost poslovnega modela in obstoječe ter nove sinergije v AV industriji kot tudi učinkovitost orodja, ki vključuje uporabo digitalnih tehnologij in je v skladu z novimi potrebami na trgu ter poslovnimi modeli.
*Ukrep 3: kakovost in izvedljivost učinkovite strategije, ki bo utrdila distribucijo in kroženje evropskih del na evropskem in mednarodnem nivoju in stroškovno učinkovitost dejavnosti.Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost (30 točk):
*Ukrep 1: učinek na financiranje, mednarodno kroženje in globalno občinstvo projektov/del in/ali strukturni učinki na evropski AV sektor.
*Ukrep 2: sistemski vpliv, učinkovitost na podlagi strukturnih vplivov na evropsko AV industrijo in dodana vrednost pri utrjevanju koprodukcij in mednarodnega kroženja.
*Ukrep 3: sistemski vpliv glede na povečano vidljivost, kroženje ter doseg občinstva, učinkovitost na podlagi strukturnih učinkov na evropsko AV industrijo in dodana vrednost, ki daje možnost za vstop na nove trge.

Organizacija projektne skupine (10 točk):
*Ukrep 1: porazdelitev vlog in odgovornosti projektne skupine glede na cilje razpisa.
*Ukrep 2: porazdelitev vlog in odgovornosti ekipe v skladu s specifičnimi cilji.
*Ukrep 3: porazdelitev vlog in odgovornosti ekipe v skladu s specifičnimi cilji.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 7, 5 milijona EUR. Finančni prispevek EU ne sme presegati:
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa;
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki niso v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA.
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije – zavihek »Annexes« (EACEA 18/2018).Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Vodič za ocenjevalceZa sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na EU Login portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 15. februarja 2017 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času, in sicer izključno s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem).

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

Pomembna novost je vezana na obdobje upravičenosti stroškov oz. ukinitev njihove retroaktivnosti.
Kot datum začetka izvajanja projektih aktivnosti po novem velja datum podpisa Odločbe o subvenciji Izvajalske agencije (objava rezultatov razpisa: maj 2018, podpis pogodbe: junij–september 2018), in ne več datum oddaje prijavnice.
V primeru, ko prijavitelj lahko dokaže, da se mora dejavnost iz tehtnih razlogov začeti prej, lahko kot začetek projekta velja dan oddaje prijavnice.V obeh primerih je obdobje upravičenosti stroškov 12 mesecev.