Distribucija – selektivna podpora 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA/12/2017 
Rok
torek, 5. december 2017 rezultati
četrtek, 14. junij 2018 rezultati

Rezultati za rok 14. junij 2018

Distribucijske hiše Cinemania, Fivia in Demiurg so skupaj s 33.600 EUR podpore za 12 evropskih filmov v okviru drugega roka razpisa za selektivno distribucijo (EACEA 12/2017, rok 14. jun. 2017) in so ponovno med vodilnimi evropskimi distribucijskimi hišami po številu podprtih projektov – čestitamo! V letu 2019 se razpis za selektivno distribucijo korenito spreminja. VEČ.

Rezultati za rok 5. december 2017

Fivia je ponovno najuspešnejša z 10.400 EUR podpore MEDIA za filme Undir Trénu (IS), Foxtrot (IL), L’Apparition (FR) in Le Fidèle (BE), medtem ko bo Cinemania Group prejela 2.600 EUR za projekt distribucije filma Ubijanje svetega jelena (GR). Več.

Namen podpore

Selektivna podpora za kinematografsko distribucijo tujega evropskega filma v izvedbi sedmih distributerjev omogoča prikazovanje in promocijo filma s ciljem doseganja čim širšega občinstva na različnih ozemljih.

Upravičeni prijavitelji

Evropski kinematografski distributerji, ki izvajajo promocijske dejavnosti namenjene seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih.

Upravičeni projekti

Kampanje za distribucijo upravičenih evropskih filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj sedmih distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma.
Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in so iz druge države kot je država distribucije.
Filmi morajo obvezno imeti interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR).
Avtorske pravice za film ne smejo biti prvič pridobljene pred letom 2015, prvo predvajanje filma pa ne sme potekati prej kot na dan vložitve vlog in mora biti izvedeno v 18 mesecih po razpisnem roku.
Ostali pogoji upravičenosti filmov so navedeni v Smernicah za prijavo (točka 6. 2.).

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– število distributerjev v skupini (1 točka/distributerja);
– število distributerjev, ki so pri zadnjem razpisu za zbiranje predlogov na področju avtomatske distribucije oblikovali potencialni sklad (1 točka/distributerja);
– film je produciran v državi, ki sodeluje v podprogramu MEDIA, z izjemo Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva (2 točki).
Ne glede na razvrstitev vlog v celotnem izbirnem postopku bo izbrana skupina distributerjev, ki bodo predstavili otroški igrani film z najvišjim številom točk.

Vrsta in obseg podpore

Skupen razpoložljiv proračun razpisa EACEA 12/2017 (za oba roka) je 9.750.000 EUR.
Finančni prispevek bo izplačan kot pavšalni znesek, izračunan glede na število platen, na katerih bodo projekcije v prvem tednu predvajanja, in sicer med 2.200 EUR in 150.000 EUR.Podrobnosti za izračun so navedene v Smernicah za prijavo (točka 11. 2.).

Upravičeni stroški

Znotraj sheme za podporo selektivni distribuciji se dodeljujejo pavšalni zneski podpore, ki temeljijo na obsegu distribucije na zadevnem ozemlju (zneski do določeni glede na število filmskih platen, ki so v državi na voljo v obdobju najbolj intenzivne distribucije filma). Več informacij je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11.2.).
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2018
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavoSeznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije (EACEA 12/2017). Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA.Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 5. 12. 2017 in 14. 6. 2018 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge in dodatnimi gradivi, poslanimi po pošti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.

Novo

*ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI: Filmi morajo obvezno imeti interoperabilni standardni identifikator, kot sta (a) International Standard Audiovisual Number (ISAN) ali (b) Entertainment Identifier Registry (EIDR).
*NOVI PAVŠALI: Shema pavšalnih pomoči je bila spremenjena in so zdaj na voljo novi zneski podpore glede na načrtovano število filmskih platen za kinematografsko prikazovanje filma.
*ZAGOTAVLJANJE VIDNOSTI: Uspešni prijavitelji morajo izpostaviti logotip programa Ustvarjalna Evropa MEDIA ob kinematografskem ali spletnem predvajanju filma.