DISTRIBUCIJA – AVTOMATSKA PODPORA 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 18/2016 
Rok
petek, 28. april 2017 rezultati
sreda, 1. avgust 2018 zaprt

Rezultati za rok 28. april 2017

Na razpisu MEDIA za avtomatično distribucijo za leto 2017 so uspeli Blitz, Demiurg in Fivia. Skupaj so pridobili podporo EU v višini 126.669 EUR. Čestitamo! Več.

Namen razpisa

 Ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA je:
– podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del.Podprogram MEDIA podpira:
– vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev.
Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Samodejna shema za kinematografijo deluje dvostopenjsko:
1. Oblikovanje potencialnega sklada, sorazmernega s številom prodanih vstopnic v referenčnem obdobju (2016) za nenacionalne evropske filme v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri čemer sredstva niso višja od določene zgornje meje za film, ter so prilagojena za vsako državo posebej.
2. Ponovno vlaganje: potencialni sklad, ki so ga oblikovale posamezne družbe, je treba ponovno vložiti v:
modul 1: koprodukcija nenacionalnih evropskih filmov;
modul 2: pridobitev pravic za predvajanje nenacionalnih evropskih filmov, na primer z minimalnimi jamstvi, in/ali
modul 3 objava upravičenih nenacionalnih evropskih filmov.

Modul Datumi projekta Rok za predstavitev projekta ponovnega vlaganja Obdobje upravičenosti stroškov
1. Koprodukcija koprodukcijska pogodba ne sme biti podpisana pred 1.8.2017. v 3 mesecih po podpisu koprodukcijske pogodbe in najpozneje 1.8.2018. od 1.8.2017 do 1.2.2020.
2. Minimalno jamstvo distribucijska pogodba ne sme biti podpisana pred 1.8.2017. v treh mesecih od podpisa pogodbe/licenčne pogodbe (sprejme se zabeležka o sklenitvi posla ali sporazum v dolgi obliki) in najpozneje 1.8.2018. od 1.8.2017 do 1.2.2020.
3. Stroški promocije in oglaševanja prvo predvajanje filma v kinematografih v zadevni državi ne sme biti pred 1.8.2017 in je lahko najpozneje 1.8.2019. najpozneje na dan prvega predvajanja filma v državi in najpozneje 1.8.2018. od 1.2.2017 do 1.8.2020.

 

Modula 1 in 2 iz ukrepa lahko trajata največ 30 mesecev, modul 3 pa 42 mesecev.

Merila izbora

Potencialni sklad bo dodeljen upravičenim evropskim distribucijskim družbam na podlagi upravičenih vstopnin, pobranih za oglede evropskih nenacionalnih filmov, ki jih je vlagatelj distribuiral v referenčnem letu (2016).
Potencialni sklad bo izračunan na podlagi določenega zneska za upravičeni vstop, kakor je podrobno navedeno v smernicah.
Če bo znesek zbranih sredstev v okviru tega razpisa presegel 24 milijonov EUR, bodo sredstva vsakega potencialnega sklada sorazmerno zmanjšana.
To zmanjšanje ne bo znižalo zneska sredstev potencialnega sklada pod najnižje meje razpoložljivosti, kot so navedene v smernicah.
Podpora bo v obliki potencialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki bo distributerjem na voljo za nadaljnja vlaganja v novejše nenacionalne evropske filme.
Sklad se lahko ponovno vloži:
1. v produkcijo novih upravičenih nenacionalnih evropskih filmov (tj. filmov, ki še niso končani na dan vložitve vloge za ponovno vlaganje);
2. v pokrivanje minimalnih jamstev za distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov;
3. pri objavi upravičenih tujih evropskih filmov (promocija in oglaševanje, digitalizacije in prekodiranje stroškov).

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 20,2 milijona EUR.
Finančni prispevek Unije ne sme presegati 40 %, 50 % ali 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od nacionalnosti filma in ozemlja distribucije.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2017
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 18/2016).Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Oblikovanje: 28.4.2017
Ponovna vlaganja: v roku za vsak modul in do 1.8.2018
Predloge je treba predložiti najpozneje do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času na zadevni rok, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem).
Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete. 
Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.euali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.