Novice

1,4 milijona EUR za projekte sodelovanja Kultura v letu 2020

Evropska komisija bo podprla 113 projektov sodelovanja, od tega štiri s slovenskim vodjo, ki prejmejo podporo EU v skupini višini 1,4 milijona EUR. Na razpisu Kultura za projekte sodelovanja 2020 je sicer skupaj uspelo 18 slovenskim organizacijam, ki bodo ustvarile 94 mednarodnih povezav s 24. evropskimi državami. Čestitamo!

Rezultati · 8. junija 2020

Evropska komisija je 29. maja 2020 objavila rezultate razpisa Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020 (EACEA 32/2019), ki se je zaključil 27. novembra 2019.

113 projektov izbranih izmed 380 prijav

Na razpis je sicer skupaj prispelo 391 prijav, neodvisni ocenjevalci pa so med 380. upravičenimi izbrali 113 projektov, med katerimi so 4 projekti s slovenskim vodjo! Komisija podprtim projektom letos namenja skupaj skoraj 47,2 milijona EUR (47.127.894,00 EUR) podpore EU, in sicer se bo 17,4 milijonov EUR (tj. ok. 35,83 % proračuna) razdelilo med 93 projektov manjšega obsega, kar 29,8 milijonov EUR (61,44 %) pa 20 projektom večjega obsega.

V 113 podprtih projektih bo skupaj sodelovalo 627 organizacij iz 40 evropskih držav, od tega 18 slovenskih. V primerjavi z lanskim razpisom je bilo letos oddanih 16 prijav več, a v obeh kategorijah je Komisija letos podprla tudi nekaj več projektov, tako da je stopnja uspešnosti enako visoka kot lanska, tj. 30-odstotna.

Največ podprtih projektov je s področja uprizoritvenih umetnosti (49 %), in sicer glasbe (20), gledališča (14) in plesa (11). Sledijo kulturna dediščina in vizualne umetnosti (oboje po 19 %) in nato druga področja kot npr. literatura, knjige, branje ali arhitektura.

Največ izbranih projektov je kot svojo prednostno nalogo izbralo pri manjših projektih izobraževanje in usposabljanje z namenom izboljšanja zmogljivosti sektorja (35 %), pri večjih pa spodbujanje nadnacionalne mobilnosti (45 %). Številni projekti so v kombinacijami s prednostnimi temami razpisa (razvoj občinstev, digitalizacija, novi poslovni modeli, zapuščina Evropskega leta kulturne dediščine 2018) naslovili tudi družbena vprašanja, kot so spol, digitalna vključenost migrantov ali beguncev in premalo zastopanih skupin; povezava med kulturo in zdravjem ter podnebnimi spremembami.

Čeprav je Komisija prejela prijave iz 34 držav programa Ustvarjalna Evropa, prihajajo vodje 113 projektov iz le 25. držav, med njimi tudi štiri iz Slovenije. Partnerji v podprtih projektih bodo spletli mrežo, ki se razprostira čez skoraj vse države članice programa, umanjka le Malta. Največ uspešnih prijaviteljev oz. vodij projektov v obeh kategorijah prihaja iz Francije (23), Italije (18) in Španije (10).

Za štiri vodje projektov iz Slovenije skoraj 1,4 milijona EUR podpore

Skupna podpora EU, ki jo bodo prejele štiri uspešne slovenske organizacije v vlogi vodje projektov, znaša 1,4 milijona EUR. Od tega 586.807 EUR v kategoriji projektov manjšega obsega skupaj prejemajo Zavod Exodos, Združenje zgodovinskih mest Slovenije in Lutkovno gledališče Ljubljana. Radiotelevizija Slovenija javni zavod Ljubljana, ki je uspel s prijavo v izredno zahtevni kategoriji projektov večjega obsega, pa prejeme podporo Ustvarjalne Evrope v višini 790.335 EUR.

Poleg tega 14 slovenskih partnerjev sodeluje še v 13 podprtih projektih pod vodstvom organizacij iz drugih držav: Mednarodni grafični likovni center, Društvo Ljudmila, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zavod Kersnikova, Beletrina, Muzej novejše zgodovine Slovenije, ProstoRož in Mestna knjižnica Kranj v manjših projektih ter Nomad Dance Academy Slovenija, zavod Bunker, Urbanistični inštitut RS, Mesto žensk, Druga godba in Inštitut Jožef Štefan (skupaj z RTV Slovenija) v večjih projektih. Skupna vrednost podpore EU za dodatnih 13 projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji, znaša 8.877.058 EUR, vendar pa podatkov o njihovem pripadajočemu deležu podpore EU še nimamo.

Slovenija je tokrat dosegla 25-odstotno uspešnost (lani 26 %). Od 16 oddanih prijav slovenskih vodij (14 za manjše in 2 za večje projekte) so uspele štiri, in sicer 3 projekti manjšega obsega in en večji projekt.

V podprtih projektih torej skupaj sodeluje 18 slovenskih organizacij, od tega 10 nevladnih organizacij in 8 javnih zavodov, s sedežem v Ljubljani, Škofja Loki in Kranju. Med vsemi odobrenimi projekti (113) se slovenske organizacije pojavijo v skupaj 17 podprtih projektih (Inštitut Jožef Štefan je partner projekta pod vodstvom RTV Slovenija), pri čemer skupaj ustvarijo kar 94 mednarodnih povezav s partnerji iz 24 različnih držav! Letos Slovenija največ sodeluje s partnerji iz Nizozemske in Italije (po 10 povezav), Španije in Francije (po 9 povezav), Združenega kraljestva (6) in Grčije (5).

V primerjavi z razpisom za leto 2019 beležimo en projekt manj s slovenskim vodjo, vendar so štirje letos podprti slovenski vodje pridobili višjo skupno podporo EU (lani 1 milijon EUR, letos 1,4 milijona EUR). Precejšen upad pa beležimo pri številu slovenskih partnerjev v podprtih projektih pod vodstvom organizacij iz drugih držav: lani smo jih beležili rekordnih 30, letos pol manj (14).

Več o rezultatih na spletu Izvajalske agencije EACEA.

SEZNAM PODPRTIH PROJEKTOV

Kategorija 1 – PROJEKTI MANJŠEGA OBSEGA:
11 projektov in 11 slovenskih organizacij, od tega 3 vodje

VODJE (3):
(1) Zavod Exodos: SHARE; creative powers of art. Podpora EU: 198.080 EUR
(2) Združenje zgodovinskih mest Slovenije: ReFresh Plus – Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends. Podpora EU: 188.727 EUR
(3) Lutkovno gledališče Ljubljana: EU Contemporary Puppetry Critical Platform. Podpora EU: 200.000 EUR

PARTNERJI (8):
(4) Mednarodni grafični likovni center: In from the Margins. Podpora EU: 178.458 EUR
(5) Društvo Ljudmila: On-the-Fly: Fostering Live Coding practices across Europe. Podpora EU: 197.695,00 EUR
(6) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: Training Leading Voices. Podpora EU: 200.000 EUR
(7) Zavod Kersnikova: ART4MED – Art meets open science and technology in health and medical research. Podpora EU: 197.479 EUR
(8) Založba Beletrina: Sustaining Cultural Diversity in Literary Translation. Podpora EU: 165.424 EUR
(9) Muzej novejše zgodovine Slovenije: IMPROVISA – Life in Motion. Podpora EU: 194.911 EUR
(10) Kulturno društvo ProstoRož: Common Places: new imaginaries of European peripheries. Podpora EU: 174.000 EUR
(11) Mestna knjižnica Kranj: European “Libraries of emotions© (LOE)”: a new path for public libraries to capture audiences and support social transformations in Europe. Podpora EU: 192.403 EUR

*Znesek podpore EU predstavlja vrednost podpore za celoten projekt, ki jo vodja projekta skladno s partnerskih dogovorom porazdeli med vse partnerje. Podatkov o deležu podpore EU za posameznega partnerja še nimamo.

V kategoriji malih projektov, ki prejmejo podporo EU v višini do 200.000 EUR, največ uspešnih prijaviteljev oz. vodij prihaja iz Francije (17), sledijo jim organizacije iz Italije (15) in Španije (10) – iz Slovenije (3), enako kot iz Nemčije, Poljske in Romunije.
Izmed 14 prijav oddanih iz Slovenije so bile uspešne tri, ki prejmejo podporo EU v skupni višini 586.807.000 EUR. Poleg tega v dodatnih 8. projektih sodelovanja manjšega obsega sodeluje še 8 slovenskih organizacij v vlogi partnerja.

Kategorija 2 – PROJEKTI VEČJEGA OBSEGA:
6 projektov in 7 slovenskih organizacij, od tega en vodja

VODJA (1):
(1) Radiotelevizija Slovenija javni zavod Ljubljana: B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups. Podpora EU: 790.335 EUR

PARTNERJI (6):
(2) Nomad Dance Academy Slovenija: Dance On, Pass On, Dream On. Podpora EU: 2.000.000 EUR
(3) Zavod Bunker: Stronger peripheries: a Southern coalition. Podpora EU: 1.729.263 EUR
(4) Urbanistični inštitut RS: HUMAN CITIES – Creative works with small and remote places. Podpora EU: 1.744.519 EUR
(5) Mesto žensk: Perfoming Gender – Dancing In Your Shoes. Podpora EU: 1.236.906 EUR
(6) Druga godba: Footprints. Podpora EU: 666.000 EUR
(7) Inštitut Jožef Štefan: B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups. Podpora EU: 790.335 EUR

*Znesek podpore EU predstavlja vrednost podpore za celoten projekt, ki jo vodja projekta skladno s partnerskih dogovorom porazdeli med vse partnerje. Podatkov o deležu podpore EU za posameznega partnerja še nimamo.

V kategorij projektov večjega obsega, ki prejmejo podporo EU v višini do 2.000.000 EUR, največ vodij prihaja iz Francije (6 projektov), sledijo jim organizacije iz Nemčije (4) in Italije (3). Po en velik projekt sta poleg Slovenije uspeli pridobiti samo še organizaciji iz Irske in Švedske.

Iz Slovenije sta prispeli 2 prijavi, uspešna pa je bila ena, ki prejme podporo EU v višini 790.335 EUR. Kot partner v 6. projektih sodelovanja večjega obsega sodeluje še 6 slovenskih organizacij.

CED Slovenija iskreno čestita vsem uspešnim prijaviteljem!