Novice

Ustvarjalna Evropa: letos že skoraj 2 milijona EUR za slovensko kulturo in film

Pri pregledu rezultatov razpisov programa Ustvarjalna Evropa za prvo polovico leta 2020 je Motovilin »EU barometer« dosegel skoraj 2 milijona evrov podpore EU, ki jo je Evropska komisija namenila slovenskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem.

Rezultati · 20. julija 2020

Skladno z delnimi rezultati* razpisov za leto 2020 znaša skupna višina podpore EU 1.841.936,20 EUR, in sicer za 24 slovenskih organizacij (18 s podporo Kultura in 6 MEDIA), med katerimi je 16 nevladnih oz. zasebnih organizacij in 9 javnih institucij, ki skupaj sodelujejo v 29 podprtih evropskih projektih.

Kultura

– Štiri slovenski vodje projektov sodelovanja Kultura prejmejo podporo EU v skupini višini 1.377.142 EUR. Na razpisu je sicer bilo v vlogi vodje ali partnerja uspešnih skupaj 18 slovenskih organizacij, ki bodo ustvarile 94 mednarodnih povezav s 24. evropskimi državami.

MEDIA

– Med 33 podprtimi filmskimi festivali je Kino Otok, ki za izvedbo svoje 16. izdaje prejeme 35.000 EUR.
Distribucijska podjetja Blitz, Demiurg, Fivia in prvič tudi Famous Fox prejmejo 157.779,20 EUR za kinematografsko predvajanje tujih evropskih filmov.
– V Sloveniji si bomo lahko ogledali tudi pet tujih evropskih filmov, ki jih bodo zagotovili domači distributerji v partnerstvu z evropskimi prodajnimi zastopniki in podporo EU v višini 16.610 EUR.
– Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) je prejelo 92.000 EUR za izvedbo 9. izdaje CEE Animation Foruma, največjega koprodukcijskega dogodka za dvig kompetenc na področju animacije v Srednji in Vzhodni Evropi.

Medsektorski sklop in posebni ukrepi

– Evropska komisija v okviru pilotnega razpisa v letu 2020 podpira tudi kinematografe, ki delujejo na področjih z omejeno kulturno in kinematografsko ponudbo. Med njimi tudi CID Ptuj (Mestni kino Ptuj) v višini 103.405 EUR in Zavod Otok v višini 60.000 EUR, ki kot partnerja sodelujeta v dveh od samo petih podprtih projektih na evropski ravni.
– Med prejemniki znaka evropske dediščine je letos Prešernova Zdravljica, katere sedež spomeniškega območja je Narodna in univerzitetna knjižnica.

Sedem uspešnih let

Pomnite, da je letošnjim rezultatom treba pripisati vseh zadnjih sedem uspešnih let Slovenije v programu Ustvarjalna Evropa! V obdobju 2014–2020 je Slovenija zelo uspešno črpala sredstva EU, kar želimo letos jeseni ob izteku aktualnega programa javno predstaviti javnosti ter odločevalcem in uradnikom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. S tem namenom Motovila intenzivno zbira in obdeluje podatke, saj želimo z zgodbami o uspehu izpostaviti pomen in vrednost mednarodnega kulturnega sodelovanja, v katerega so močno vpete slovenske kulturne organizacije.

Nekaj zaslug za izjemno uspešnost Slovenije v Ustvarjalni Evropi si pripisuje tudi Motovila. V okviru dejavnosti CED Slovenija domačemu sektorju zagotavljamo celostno podporo: od strokovne podpore v vseh fazah razpisnih postopkov, do intenzivne promocije podprtih organizacij in projektov doma in v tujini. Ob tem posameznikom in organizacijam v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim, nudimo relevantna znanja in kompetence, brez katerih slovenski prijavitelji v izredno konkurenčnem evropskem sistemu ne bi bili tako uspešni pri črpanju sredstev EU in izvajanju kompleksnih mednarodnih projektov.

Vendar pa, tako kot Ustvarjalna Evropa, tudi CED Slovenija z decembrom 2020 zaključuje svoj cikel delovanja. Upamo, da bomo tudi od leta 2021 dalje sektorju lahko omogočali brezplačno strokovno podporo pri črpanju sredstev EU, možnost dostopa do referenčnih mednarodnih partnerjev, relevantnih strokovnjakov in drugih priložnosti ter zanesljiv smerokaz na poti po labirintih politik in finančnih mehanizmov EU.

*V letu 2020 pričakujemo še rezultate za naslednje razpise:
– Kultura Projekti literarnega prevajanja (EACEA 05/2020)
– Kultura Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan 2019 (EACEA 39/2019)
– MEDIA Razvoj skupine projektov (EACEA 18/2019)
– MEDIA Filmsko izobraževanje (EACEA/25/2019)
– MEDIA Podpora za posamezne projekte 2020 (EACEA 17/2019, 2. rok)
*Vključeni niso rezultati za razpise z večletnimi pogodbami, npr. Kultura prevodni projekti in platforme ter MEDIA filmsko izobraževanje.