Novice

Podpora Ustvarjalne Evrope za 33 evropskih filmskih festivalov

Med 33 festivali, podprtimi v tem razpisnem krogu, je tudi festival Kino Otok, ki bo za izvedbo 16. edicije prejel 35.000 EUR. Čestitamo!

Rezultati · 18. maja 2020

Evropska komisija je v okviru drugega roka razpisa EACEA/26/2019 (21. nov. 2019) podprla 33 filmskih festivalov iz 21 držav, ki bodo skupaj prejeli 1,58 milijona EUR podpore.
Na razpis se je prijavilo 95 festivalov iz 30 držav. Največ prijav je bilo iz Italije (15), Poljske (8) in Nemčije (7). Iz Slovenije sta se na razpis prijavila dva festivala. Uspelo je Kino Otoku, ki bo izvedbo letošnje edicije prejel sofinanciranje v višini 35.000 EUR.

Festival je prejel 82 točk, ocenjevalci pa so svojo podporo utemeljili tako:
Festival Kino Otok je izkazal zelo dobro razumevanje svojega občinstva in je v tesnem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi institucijami razvil inovativno strategijo promocije in doseganja publik. Inovativen izobraževalni program namenjen mladim občinstvom je podkrepljen s podrobnimi informacijami o dosegu in učinkih. Festival aktivno ohranja in razvija nova partnerstva, s čimer povečuje vidnost in vpliv. Program vsebuje velik delež evropskih nenacionalnih filmov, dobro zastopani so tudi filmi iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo. Dobro organizirana festivalska ekipa vključuje člane z bogatimi referencami s področja dela.

Več informacij o letošnji 16. ediciji festivala Kino Otok bo kmalu objavljenih na spletni strani Otoka.

Največ podprtih festivalov – štiri – je v Nemčiji, po trije pa na Poljskem in Portugalskem. Med uspešnimi so tako tisti, ki pritegnejo številna mednarodna občinstva kot tudi butični festivali. Vsekakor pa imajo slednji pomemben vpliv na promocijo in ponudbo evropskih filmov na območjih, kjer je dostop do tovrstnih vsebin slabši.
Štirinajst festivalov je globalnih (in imajo mešani program), dokumentarnemu filmu je posvečenih osem, kratkemu pet, animiranemu dva, štirje festivali pa so namenjeni mlademu občinstvu. Med tistimi, ki so podporo prejeli prvič, sta Mednarodni filmski festival v Bruslju in pa Mednarodni filmski festival v Odesi, na katerem je lani gostovala tudi Motovila/CED Slovenija.

Več informacij: EACEA

Evropska komisija sicer podpira evropske festivale z visokim deležem evropskih nenacionalnih filmov  (upoštevajoč tudi kulturno in geografsko raznolikost) in strateško zasnovanimi dejavnostmi za razvoj in vključevanje novih občinstev. Poleg tega si prizadeva okrepiti tudi sodelovanje med festivali. Različne izzive organizacije filmskih festivalov smo lansko leto obravnavali na dvodnevnem dogodku Izzivi in priložnosti produkcije mednarodnih filmskih festivalov.