Novice

Zavod Otok in CID Ptuj sta inovativni kulturni središči v lokalnem okolju

Evropska komisija je objavila rezultate prvega pilotnega razpisa za podporo kinematografom, ki delujejo na področjih z omejeno kulturno in kinematografsko ponudbo. Zavod Otok in CID Ptuj (Mestni kino Ptuj) kot partnerja zastopata Slovenijo v dveh od samo 5 podprtih projektov na evropski ravni! Skupna vrednost podpore EU za njuna projekta je 735.878 EUR – iskrene čestitke!

Rezultati · 16. junija 2020

Evropska komisija želi okrepiti vlogo in prepoznavnost tistih kinematografov, ki v lokalnem okolju ponujajo nove ali dodatne kulturne in izobraževalne vsebine in se mednarodno povezujejo. Zato je lani prvič objavila razpis za podporo kinematografom kot inovativnim kulturnim središčem v lokalnih skupnostih.

Po daljšem izbirnem postopku (rok za prijave je bil 25. september 2019) so bili v začetku junija objavljeni rezultati: med 46 prijavami projektov iz 17 držav bo 2 milijona EUR Evropska komisija namenila zgolj petim projektom.

Med partnerji dveh uspešnih projektov, Movies in Motion in Resonance Cinema. Cultural Hub for Curious Minds, sta tudi slovenska Otok, zavod za razvijanje filmske kulture in Center za interesne dejavnosti Ptuj (Mestni kino Ptuj).

Projekta s slovensko udeležbo:

Movies In Motion
Podpora EU: 262.341 EUR, od tega za zavod Otok 60.000 EUR
Vodja: Motovun Film Festival (HR)
Partnerji: Otok – zavod za razvijanje filmske kulture (Sl), Hrvaška filmska zveza (HR), International Filmmaking Academy Bologna (IT) in Live Cinema Ltd (VB)

Resonance Cinema. Cultural Hub for Curious Minds
Podpora EU: 473.537 EUR, od tega za CID Ptuj 103.405 EUR
Vodja: Art Fest Ltd. (BG)
Partnerji: Center interesnih dejavnosti Ptuj (SI), Kinematografi Osijek d.d. (HR) in Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)

Pet uspešnih projektov so prijavili vodje iz Bolgarije, Francije, Hrvaške, Italije in Nemčije, v njih pa sodeluje 22 partnerskih organizacij iz Italije (5 organizacij), Hrvaške (4), Belgije, Nizozemske, Nemčije in Slovenije (2) ter Francije, Grčije, Madžarske, Romunije in Velike Britanije (po ena organizacija). Razpis je sicer komplementaren podpori Europa Cinemas in nacionalnemu sofinanciranju kinematografske opreme oz. infrastrukture in omogoča kritje kar do 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Več informacij:
– Povzetek razpisa Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih 2019 CNECT/I.3/2019/4513255 v slovenščini je na voljo na spletni strani CED Slovenija.
– Rezultati razpisa CNECT/I.3/2019/4513255 za 2019 in celotna dokumentacija so na voljo na spletnih straneh Evropske komisije.

NE SPREGLEJTE: Novi razpis CNECT/i.3/2020/2738010 Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih 2020 je bil objavljen 4. junija. Rok prijave: 7. avgust 2020.
Povzetek razpisa je na voljo na spletni strani CED Slovenija, celotna razpisna dokumentacija pa na spletni strani Evropske komisije.