Novice

Podporo za avtomatsko distribucijo v 2020 prejmejo štirje slovenski distributerji

Na razpisu MEDIA za generiraje sredstev za avtomatsko distribucijo za leto 2020 je uspelo Blitzu, Demiurgu, Fivii in prvič tudi podjetju Famous Fox! Štiri distribucijske hiše so skupaj pridobile podporo EU v višini 157.779,20 EUR. Čestitamo!

Rezultati · 19. marca 2020

Izvajalska agencija EACEA je 10. marca 2020 objavila rezultate MEDIA razpisa za avtomatično distribucijo (EACEA/27/2018, rok 5. sept. 2019). Vsi štirje slovenski distributerji, ki so se prijavili na razpis – Blitz, Demiurg, Fivia in Famous Fox, so uspešno pridobili sredstva podprograma MEDIA. Skupaj so zagotovili 157.779,20 EUR za naložbe v kroženje novih evropskih filmov v Sloveniji v letošnjem letu.

Avtomatična podpora za spodbujanje kroženja novejših evropskih filmov je dodeljena na osnovi tržne uspešnosti posameznega distributerja v referenčnem letu (2018).

Posamezni zneski za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del štirih uspešnih prijaviteljev so:
Blitz Film & Video Distribution: 54.180 EUR
Famous Fox, filmska distribucija in produkcija d.o.o: 17.950 EUR
Fivia: 68.537,50 EUR
Demiurg (Cvetka Flakus): 17.111,70 EUR

Več: EACEA