Podporo za avtomatsko distribucijo v 2020 prejmejo štirje slovenski distributerji

/
Na razpisu MEDIA za generiraje sredstev za avtomatsko distribucijo za leto 2020 je uspelo Blitzu, Demiurgu, Fivii in prvič tudi podjetju Famous Fox! Štiri distribucijske hiše so skupaj pridobile podporo EU v višini 157.779,20 EUR. Čestitamo!

Izvajalska agencija EACEA je 10. marca 2020 objavila rezultate MEDIA razpisa za avtomatično distribucijo (EACEA/27/2018, rok 5. sept. 2019). Vsi štirje slovenski distributerji, ki so se prijavili na razpis – Blitz, Demiurg, Fivia in Famous Fox, so uspešno pridobili sredstva podprograma MEDIA. Skupaj so zagotovili 157.779,20 EUR za naložbe v kroženje novih evropskih filmov v Sloveniji v letošnjem letu.

Avtomatična podpora za spodbujanje kroženja novejših evropskih filmov je dodeljena na osnovi tržne uspešnosti posameznega distributerja v referenčnem letu (2018).

Posamezni zneski za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del štirih uspešnih prijaviteljev so:
Blitz Film & Video Distribution: 54.180 EUR
Famous Fox, filmska distribucija in produkcija d.o.o: 17.950 EUR
Fivia: 68.537,50 EUR
Demiurg (Cvetka Flakus): 17.111,70 EUR

Več: EACEA