Novice

DSAF-u letos še več MEDIA sredstev za dostop do trgov!

V izjemni konkurenci uveljavljenih in novih dogodkov za dostop do trgov je DSAF s projektom CEE Animation Forum pridobil 92.000 EUR Ustvarjalne Evrope za deveto edicijo dogodka (2021).

Rezultati · 8. julija 2020

Društvo slovenskega animiranega filma s projektom CEE Animation Forum, največjim koprodukcijskim dogodkom za dvig kompetenc na področju animacije v Srednji in Vzhodni Evropi, že vrsto let – najprej kot partner, od 2018 pa kot vodja – uspešno črpa sredstva Ustvarjalne Evrope.

Na letošnjem razpisu programa Ustvarjalna Evropa v okviru MEDIA sheme za dostop do trgov (EACEA 27/2019, rok: 6. februar 2020) so kot vodja ponovno bili deležni visoke ocene (89/100 točk) in v izjemni konkurenci s prenovljenimi vsebinskimi fokusi dosegli zvišanje podpore na 92.000 EUR – čestitamo!

CEE Animation Forum (prej Višegrad Animation Forum) DSAF vodi skupaj s konzorcijem partnerskih združenj za promocijo animiranega filma iz 4 držav (CZ, SK, PL in HU). Deveta edicija Foruma, ki bo potekala maja 2021, je pridobila pomembno nadgradnjo predvsem na področju vsebin in priložnosti za obetavne mlade profesionalce.

Slednje je prepoznala in nagradila tudi ocenjevalna komisija:
Projekt s ciljem podpiranja evropske panoge animiranega filma, s poudarkom na Srednji in Vzhodni Evropi, ponuja raznolike dejavnosti. Celotni produkcijski verigi animacije v tej regiji nudi vrsto relevantnih vsebin, posebno pozornost pa namenja mladi generaciji s priložnostmi individualnih mentorstvih pred, med in po dogodku. Prijavljena ideja tako z doseganjem ciljev razpisa jasno zrcali dodano vrednost projekta za evropsko animacijsko panogo. Opisana ciljno usmerjena metodologija ter postopek izbire projektov kažeta na izkušnje in strokovno znanje celotnega tima. Projekt prav tako prepričljivo dokazuje strukturni vpliv na povečanje možnosti za koprodukcije in večanje distribucijskih priložnosti v regiji in preostali Evropi. /…/

Slovenija se je tako uvrstila med 18 uspešnih držav, projekt CEE Animation Forum pa med le 6 podrptih projektov, posvečenih animaciji! Projekt je vreden približno 250.000 EUR; evropska podpora pa pomeni 37 % delež sredstev v proračunu.

Velik interes (81 prijav iz 25 držav, od tega več kot polovica projektov iz držav z visoko AV zmogljivostjo) in izjemna kakovost poslanih prijav kažeta na pomen tovrstnih dogodkov, ki omogočajo promocijo projektov v razvoju, navezovanje stikov in izboljševanje dostopa do trgov. Podporo v višini 6,8 milijonov EUR je uspešno pridobilo 44 projektov (stopnja uspešnosti 54,32 %); sredstva bodo omogočila sodelovanje in povezovanje ter promocijo projektov več kot 41.500 AV profesionalcem.

Več informacij: EACEA 27/2019

V branje priporočamo:
Animation Plan for Europe (pdf.)
DSAF (Društvo slovenskega animiranega filma): Building a network (video)
CEE Animation forum 2020