Infografika

Interaktivna vizualizacija rezultatov črpanja sredstev iz programov EU za kulturo, film in avdiovizualno področje od leta 2000 dalje, in sicer Kultura 2000, MEDIA Plus, Kultura, MEDIA in Ustvarjalna Evropa 2014–2020. Namen projekta je izpostaviti izjemno uspešnost slovenskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev na razpisih programov EU za kulturo, film in AV sektorje za njihovo evropsko povezovanje in uveljavljanje v mednarodnem prostoru. Vizualizacija sloni na obsežni podatkovni bazi, ki vključuje podatke od leta 2000 dalje in jo neprekinjeno dopolnjujemo. Domači in mednarodni strokovni javnosti ponuja priložnost za nadaljnje raziskave in primerjalne analize podatkov.

20 let ● 0 organizacij ● 0 projektov
  Organizacije po statusu
 • Javnopravne organizacije (javni zavodi)
 • Zasebnopravne organizacije (NVO in podjetja)
  Projekti po področjih
 • filmski in avdiovizualni projekti
 • interdisciplinarni projekti
 • intermedijska umetnost in nove tehnologije
 • knjige in branje / literarno prevajanje
 • kulturna dediščina
 • oblikovanje, arhitektura in uporabna umetnost
 • uprizoritvene umetnosti in glasba
 • vizualna umetnost
  Vloga organizacije v projektu
 • vodja
 • partner

Infografika je skupni projekt zavoda Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (pred letom 2014 Kulturne stične točke v Sloveniji / SCCA-Ljubljana in MEDIA Desk Slovenija / SFC) in Culture.si / Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost. Ekipa Motovile od vzpostavitve dalje skrbi za ažurnost podatkov v interaktivni podatkovni bazi, ki trenutno obsega obdobje dveh desetletij (2000–2020). Slovenija velja za eno najuspešnejših držav pri črpanju sredstev iz edinega krovnega programa EU za področje kulture in filma. Glej tudi tukaj.

Podatkovna baza se periodično redno posodablja in dopolnjuje, vendar ne nujno odraža dejanskega stanja. Motovila ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost informacij in vsebin. Uradni in veljavni referenčni vir je podatkovna baza projektov Evropske komisije – Creative Europe Project Results.

culture-si