Razvoj občinstev

Prednostna naloga programa Ustvarjalna Evropa.

Pristop k razvoju občinstva bo imel pomembno vlogo pri ocenjevanju kakovosti prijavljenih projektov in njihovega prispevka k doseganju ciljev ter prednostnih nalog programa Ustvarjalna Evropa, zato je pomembna jasna strategija za razvoj občinstva.

Razvoj občinstva (audience development) je pomembna nova prednostna naloga programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020), katere cilj je pomagati evropskim umetnikom/kulturnim delavcem, da bi njihova dela dosegla čim večji krog občinstev po vsej Evropi, ter razširiti dostop nezadostno zastopanih skupin do kulturnih del. Namen te prednostne naloge je tudi pomagati kulturnim organizacijam, da se prilagodijo potrebam po iskanju novih inovativnih poti za ohranjanje občinstva, pridobivanje novega občinstva in raznolikost občinstva, vključno z doseganjem skupin, ki se trenutno ne kvalificirajo kot občinstvo, ter da izboljšajo izkušnje obstoječega in prihodnjega občinstva in poglobijo odnose z njim.

V nekaterih primerih je lahko okrepitev veščin in zmogljivosti za razvoj občinstva eden od ciljev projekta. V drugih primerih, na primer pri projektih, ki vključujejo soustvarjanje, koprodukcije ali gostovanja za spodbujanje kariere umetnikov/kulturnih delavcev, bi morali ti projekti imeti jasno strategijo za razvoj občinstva, tako da niso osredotočeni samo na »ponudbo«, ampak zagotavljajo čim širši učinek dejavnosti oziroma čim širšemu krogu ljudi omogočajo ali zagotavljajo dostop do kulturnih del.

Podobno bi morali imeti projekti, namenjeni programom izmenjave umetnikov in začasnemu prebivanju umetnikov v tujini, za cilj interakcijo z lokalno skupnostjo in občinstvom, izkušenj z mobilnostjo pa ne omejevati samo na stanovske kolege. Pristop k razvoju občinstva bo imel pomembno vlogo pri ocenjevanju kakovosti projektov in njihovega prispevka k doseganju ciljev in prednostnih nalog programa.
Pri oblikovanju strategije za razvoj občinstva si lahko med drugim pomagate z naslednjimi vprašanji:

ZAKAJ?
– Kakšni so vaši motivi za dejavnosti, namenjene razvoju občinstva?
Npr.:
–– Ekonomske potrebe.
–– Obveznost, ki so jo naložili financerji.
–– Prepričanje, da je ta razsežnost dejavnosti pomembna za vašo organizacijo.

KAJ?
– Kaj je cilj vaših dejavnosti, namenjenih razvoju občinstva?
Npr.:
–– Razširiti svoje občinstvo (tj. pritegniti več ljudi enakega profila kot sedanje občinstvo)?
–– Raznolikost občinstva (tj. pritegniti ljudi različnega profila kot sedanje občinstvo)?
–– Poglobiti odnose s sedanjim občinstvom (tj. izboljšati izkušnje sedanjega občinstva, na primer tako da jim pomagate razumeti kompleksno delo)?

KDO?
– Ali veste kdo so vaše sedanje ciljne skupine?
– Katere nove ciljne skupine bi radi dosegli in zakaj?
– Ali raziskujete svoje občinstvo in skupine, ki niso vaše občinstvo, in če jih ne – zakaj?

KAKO?
– Ali je razvoj občinstva vključen v vaše dejavnosti? Ali imate jasno strategijo?
– Kako nameravate razvijati občinstvo?
Npr.:
–– Z vključevanjem občinstva v pripravo programov, ustvarjanje ali množično financiranje.
–– Prek sodelovanja v umetniškem procesu ustvarjanja.
–– Prek dialoga o že ustvarjenih delih (npr. srečanjih z umetniki, prek družabnih medijev).
–– Sklepanje partnerstva z drugimi področji/kulturnimi organizacijami.
–– Prek prostovoljnega dela.
– Kako boste pritegnili skupine, ki se trenutno ne kvalificirajo kot vaše občinstvo?
– Ali imate zaposleno osebje, ki se ukvarja posebej z razvojem občinstva?
– Ali svojemu osebju zagotavljate usposabljanje v zvezi z razvojem občinstva?
– Ali je razvoj občinstva sestavni del upravljanja vaše organizacije?
– Ali boste ocenili napredek in uspeh svojih dejavnosti, namenjenih razvoju občinstva?

Vir: Evropska komisija (DG EAC) – smernice razpisov za sofinanciranje za leto 2014.

Razvoj občinstva je bila pomembna lanskega Evropskega kulturnega foruma, ki je med 4. in 6. novembrom 2013 potekal v Bruslju v organizaciji Evropske komisije in Izvajalske agencije EACEA. Prebrskajte po predstavitvah gostov foruma, morda se vam ob tem utrne ideja za oblikovanje strategije razvoja občinstev, ki bo najbolj ustrezna za vaš projekt.
Odlično izhodišče za raziskovanje tega področja pa so tudi zaključki konference o Evropski prestolnici kulture in razvoju občinstva z naslovom Kultura v gibanju, ki jo je Komisija organizirala leta 2012 (Bruselj, 15.-17. oktober 2012). Zaključki konference so dostopni v angleškem jeziku v publikaciji.    

razvoj-obcinstevAli imate pomisleke glede »razvoja občinstva«? Na voljo je poročilo s konference “Ustvarjalna Evropa išče publiko” (september 2014) Motovile / Centra Ustvarjalna Evropa, ki je izpostavila nekatere aktualne prakse in pristope, usmerjene k temu cilju!