Razvoj video iger in XR vsebin

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM 
Rok
torek, 12. april 2022 zaprt

– Podpora je namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirno vsebino in/ali kakovostnim igranjem, namenjenih za produkcijo in komercialno uporabo prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tablic in pametnih telefonov.  Dela morajo izkazovati visoko stopnjo izvirnosti ter inovativno in ustvarjalno vrednost in imeti čezmejni potencial za doseganje evropskih in mednarodnih trgov.

– Na razpis se lahko prijavijo evropska podjetja za videoigre in podjetja, ki ustvarjajo XR vsebine.
– Podpora EU znaša največ 150.000 EUR oz. 50 % vrednosti aktivnosti.
– Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 36 mesecev.
– Rok za oddajo vlog: 12. april 2022, 17.00.00 CET.

Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.