Razvoj skupine projektov

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE 
Rok

Podpora je namenjena sočasnem razvoju treh do petih igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov ali serij, ki so namenjeni mednarodnemu kinematografskemu, televizijskemu ali digitalnemu prikazovanju in nastajajo v produkciji mednarodno izkušenih produkcijskih podjetij.

Prijavitelj skupini projektov lahko doda tudi razvoj enega kratkega filma obetavnega filmskega ustvarjalca.
Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju AV produkcije vsaj dveh upravičenih AV del (ki ustrezata pogojem prijave) v zadnjih sedmih letih in njune nedavne mednarodne komercialne distribucije (do dneva prijave) v vsaj treh tujih državah.

Najvišji znesek podpore je med 90.000 EUR in 510.000 EUR na projekt (odvisno od paketa in predvidene višine proračuna za produkcijo).

Celoten proračun razpisa: 15 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 36 mesecev.
Rok prijave: 25. avgust 2021 do 17.00.00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.