Razvoj občinstev in filmska vzgoja

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU 
Rok
torek, 5. oktober 2021 zaprt

Cilj sheme je podpora mednarodnim pobudam na področju filmske vzgoje, ki povečujejo zanimanje in znanje o evropskih AV delih, krepijo sodelovanje pri razvoju inovativnih – predvsem digitalnih – pristopov na področju razvoja in dosega (primarno mladih) občinstev v Evropi in širše.

V ospredju so projekti, katerih program oz. katalog vsebuje vsaj 50 % evropskih AV del (upravičeno je tudi vključevanje filmske dediščine) in ki imajo potencial doseganja občinstev v vsaj petih MEDIA državah.

Celoten proračun razpisa: 5 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo med 24 in 36 mesecev.
Rok za prijave: 5. oktober 2021 do 17.00.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.