PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI ZA SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Program
 
Leto
2004 
Oznaka
 
Rok
sreda, 15. september 2004 zaprt

1. CILJI IN OPIS
Razpis zadeva dejavnosti evropskega kulturnega sodelovanja in analize podatkov o kulturnem sodelovanju.
Izbrani projekti morajo vsebovati eksperimentalno dimenzijo in se nanašati na vsaj dva od spodaj naštetih ciljev:
– povečanje mobilnosti kulturnih izvajalcev,
– povečanje kroženja del in izdelkov s področja kulture,
– razvoj medkulturnega dialoga.

 

2. USTREZNI KANDIDATI
Projekte laho predložijo kulturni izvajalci s sedežem v eni od držav članic EU in EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška).

 

3. PRORAčUN IN TRAJANJE PROJEKTOV
Proračun razpisa: 2.140.000 evrov za leto 2004 (za približno 5 projektov)
Sredstva Skupnosti: max. 70 % upravičenega proračuna projekta
Trajanje projektov: največ dve leti
Dejavnosti se morajo začeti pred 31. 12. 2004 in končati pred 31. 12. 2006.

 

4. ROK
Vloge morajo biti poslane najkasneje do 15. septembra 2004.

 

5. DODATNE INFORMACIJE
Na spletni strani Komisije
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act/exp_act_en.html