Podpora za spletno distribucijo 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA 11/2016 
Rok
torek, 21. junij 2016 zaprt

Namen razpisa

Prednostni nalogi podprograma MEDIA sta naslednji: podpora nadnacionalnemu trženju, znamčenju in distribuciji avdiovizualnih del na vseh drugih nekinematografskih platformah, spobujanju novih načinov distribucije za vzpostavitev novih poslovnih modelov.Podpora bo zagotovljena za naslednje ukrepe:
– vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov s kinematografsko distribucijo in na drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del;
– inovativne ukrepe za preizkušanje novih poslovnih modelov in orodij na področjih, za katera je verjetno, da bosta na njih vplivali uvedba in uporaba digitalnih tehnologij.

Upravičeni prijavitelji

Shema je na voljo subjektom (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA (glej spodaj), in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.
Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Upravičeni projekti

S shemo za spletno distribucijo bo zagotovljena podpora za:
– ukrep 2: priprava digitalnih svežnjev, ki omogočajo lažje trženje evropskih avdiovizualnih del na platformah videov na zahtevo;
– ukrep 3: inovativne strategije za distribucijo in promocijo evropskih avdiovizualnih del.Vložniki, ki prijavljajo projekte za različne ukrepe, morajo predložiti ločene vloge za vsak ukrep.
Začetek izvajanja dejavnosti je med 1. 11. 2016 in 1. 1. 2017 in mora trajati 12 mesecev.

Merila izbora

Vloge/projekti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril.

Ukrep 2:
Ustreznost in evropska dodana vrednost                             30 točk
Kakovost vsebine in dejavnosti                                              40 točk
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost              20 točk
Kakovost projektne ekipe in  združevanja                          10 točk
Ukrep 3:
Ustreznost in evropska dodana vrednost                             30 točk
Kakovost vsebine in dejavnosti                                              40 točk
Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost              20 točk
Kakovost projektne ekipe in  združevanja                          10 točk

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 3,15 milijona EUR. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi bo naslednja:
– ukrep 2: okvirni znesek v višini 1,35 milijona EUR;
– ukrep 3: okvirni znesek v višini 1,8 milijona EUR. 
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
Smernice za prijavo 2016
Vodič po postopku prijave
Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh potrebnih prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na internetnem naslovu EACEA

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje do 21. 6. 2016 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete. Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

 Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.