Mreženje in dostop do trgov

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-MARKETNET 
Rok
torek, 24. avgust 2021 zaprt

Podpora je namenjena pobudam, ki:

  • spodbujajo evropske oz. mednarodne koprodukcije celovečernih in kratkih filmov, videoiger, TV serij in digitalnih formatov;
  • lajšajo dostop do (fizičnih ali spletnih) strokovnih AV dogodkov, kot so koprodukcijske tržnice;
  • razvijajo ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostne in do okolja odgovornejše AV

industrije ter stremijo k uravnoteženosti spolov, vključevanja in raznolikosti.

Cilji:

  • izboljšanje mednarodne dimenzije že obstoječih oz. vidnejših ter pospeševanje sistemskih učinkov manjših strokovnih dogodkov;
  • spodbujanje mreženja med evropskimi AV strokovnjaki;
  • izboljšanje konkurenčnosti ter kroženja in raznolikosti evropskih AV del na mednarodnih trgih;
  • izkoriščanje prednosti digitalizacije za celoten evropski AV sektor.

Celoten proračun razpisa: 7,5 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo do 12 mesecev.
Rok za prijave: 24. avgust 2021 do 17.00.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.