Laboratorij za ustvarjalne inovacije 2022

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDSEKTORSKI SKLOP 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-CROSS-2022-INNOVLAB 
Rok
sreda, 7. september 2022 zaprt

Laboratorij za ustvarjalne inovacije je nova shema (naslednica nekdanjega razpisa za digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin), ki je namenjena razvoju inovativnih orodij, modelov in rešitev, ki so uporabni tako v AV sektorju kot tudi v drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Pričakovani rezultati razpisa so:
– izboljšanje konkurenčnosti evropskega AV in drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev prek medsektorskega sodelovanja;
– večanje prenosa znanj med različnimi kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji;
– večanje vidnosti, dostopnosti in raznolikosti evropskih vsebin v digitalni dobi;
– izboljšanje poslovnih modelov in uporabe podatkov;
– razvoj občinstev za evropske vsebine v digitalni dobi;
– rešitve morajo izkazovati tako tržno (razviden potencial za monetizacijo) kot netržno razsežnost.

Dve konkretni temi, ki sta letos v ospredju, sta inovativna izobraževalna orodja, s katerimi kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS) opozarjajo na aktualne družbene teme (kot so npr. dezinformacije) in trajnost oz. ozelenitev v KUS. Na splošno je posebna pozornost namenjena tistim projektom, ki razvijajo ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostnega in do okolja odgovornejšega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev ter stremijo k uravnoteženosti spolov, vključevanju in raznolikosti.

Upravičeni prijavitelji so partnerska združenja treh organizacij iz najmanj dveh različnih držav, sodelujočih v programu Ustvarjalna Evropa. Konzorcij mora predstavljati raznoliko strokovno znanje in izkušnje v več kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim.

Celoten proračun razpisa: 13.640.000 EUR.
Višina sofinanciranja je 60 %, ni zgornje omejitve pri višini zneska podpore.
Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 24 mesecev.
Rok za oddajo vlog: 7. september 2022 do 17.00.00 (bruseljski čas).

Razpisno besedilo in dokumentacija so dostopni na portalu Funding and tender opportunities. V pomoč vam je lahko spletni seminar Izvajalske agencije EACEA s predstavitvijo razpisa je na voljo na tej povezavi; glej tudi predstavitev .pdf.