Javni poziv za obdobje 2022–2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA

Program
Sofinanciranje MJU 
Leto
2022 
Oznaka
 
Rok
ponedeljek, 14. november 2022 zaprt

Ministrstvo za javno upravo je 14. oktobra objavilo »Javni poziv za obdobje 2022–2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA«, torej tudi s podporo Ustvarjalne Evrope.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do 31. decembra 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:

– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa;

–se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
–se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
–se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
–se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 4.000.000 EUR. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni poziv obsega proračunska leta 2022, 2023 in 2024 oziroma do porabe sredstev.

Roki za oddajo prijav so:
14. 11. 2022,
30. 1. 2023, 30. 5. 2023, 29. 9. 2023,
30. 1. 2024, 30. 5. 2024 in 30. 9. 2024.

Besedilo javnega poziva in obrazci za oddajo prijave so dostopni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Za dodatne informacije se obrnite na MJU, ki je tudi pristojno za ta razpis.
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju[at]gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA ZA OBDOBJE 2022-2024« (za Ludvik Štritof).