Filmi na poti

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2022 
Oznaka
CREA-MEDIA-2022-FILMOVE 
Rok
torek, 15. marec 2022 zaprt
torek, 5. julij 2022 zaprt

S podporo želijo omogočiti distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov s spodbujanjem prodajnih agentov in distributerjev, da vlagajo v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov.

– Podpora je namenjena prodajnim agentom, ki morajo v aktivnosti vključiti najmanj 7 distributerjev, od tega vsaj 2 iz držav z nizko AV zmogljivostjo.
– Višina podpore za prodajne agente ni omejena. Na razpisu je na voljo 16 milijonov EUR.
– Distributerji lahko prek prodajnih agentov za izvedbo aktivnosti prejmejo največ 70 % vrednosti aktivnosti.
– Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 36 mesecev.
– Rok prijave: 15. marec 2022 do 17:00 CET in 5. julij 2022 do 17:00 CET

Razpisna besedila so dostopna na portalu Funding & tender opportunities.