Evropska kinematografska mreža

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-CINNET 
Rok
torek, 10. avgust 2021 zaprt

Podpora je namenjena združevanju evropskih kinematografskih prikazovalcev, ki prikazujejo pomemben delež tujih filmov evropskega izvora, organizirajo dejavnosti za razvoj (mladih) občinstev, strateško pristopajo k stalno spreminjajočim se poslovnim okoliščinam, med sabo izmenjujejo dobre prakse ter se povezujejo z drugimi sektorskimi deležniki in prispevajo k razvoju AV politik.

Posebna pozornost bo namenjena projektu, ki predstavi razvoj ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostne in do okolja odgovornejše AV industrije ter uravnoteženosti spolov, vključevanja in raznolikosti.

Za podporo lahko kandidirajo že ustanovljene mreže prikazovalcev, ki ustrezajo pogojem razpisa.
Celoten proračun razpisa: 15 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo 18 mesecev.
Rok prijave: 10. avgust 2021 do 17:00:00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding and Tenders opportunities.