Dostop do trgov 2020

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2020 
Oznaka
EACEA 27/2019 
Rok
četrtek, 6. februar 2020 rezultati

Rezultati za rok 6. februar 2020

V izjemni konkurenci uveljavljenih in novih dogodkov za dostop do trgov je DSAF s projektom CEE Animation Forum pridobil 92.000 EUR Ustvarjalne Evrope za deveto edicijo dogodka (2021). Več tukaj.

Namen podpore

Podpora za dostop do trgov je namenjena:
– povečanju zmogljivosti izvajalcev v AV sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih (AV) del, ki imajo potencial za kroženje v EU in zunaj nje ter spodbujanju evropske in mednarodne koprodukcije, vključno s TV prikazovalci;
– spodbujanju izmenjav med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in inovativnih poslovnih orodij, ki izvajalcem v AV sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih EU in mednarodnih trgih.Komisija bo predvidoma podprla 50 projektov.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, pa nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih dveh ukrepov:Ukrep 1 – medpodjetniški (fizični) trgi za evropske avdiovizualne strokovnjake (»Business to business« (physical) markets)

Ukrep 2 – dejavnosti medpodjetniške promocije evropskih del (»Business to business« promotional activities)

Dejavnosti se morajo začeti med 01/07/2020 in 30/06/2021. Akcija lahko traja največ 12 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:– Ustreznost in evropska dodana vrednost (30 točk)
UKREP 1: Ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, izbirnimi metodami, sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, ki ustrezajo novim poslovnim modelom, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.
UKREP 2: Ustreznost medpodjetniške promocijske dejavnosti glede na cilje razpisa, dodana vrednost v smislu prepoznavnosti in kroženja evropskih del na evropskih in mednarodnih trgih ter inovativnost in uporaba digitalnih tehnologij.

– Kakovost vsebine in dejavnosti (30 točk)
UKREP 1: Ustreznost metodologije glede na cilje, vključno z obliko, ciljno skupino, izbirnimi metodami, sinergijo in sodelovanjem z drugimi projekti, orodji, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, ki ustrezajo novim poslovnim modelom, izvedljivostjo in stroškovno učinkovitostjo.
UKREP 2: Kakovost in izvedljivost, učinkovitost strategije za krepitev distribucije in kroženja evropskih del na evropskih in mednarodnih trgih ter stroškovna učinkovitost ukrepa.

– Razširjanje rezultatov projekta, učinek in trajnost (30 točk)
UKREP 1: Učinek na financiranje, mednarodno kroženje in svetovno občinstvo projektov in del in/ali strukturni učinek na evropsko avdiovizualno industrijo.
UKREP 2: Sistemski učinek v smislu povečane prepoznavnosti, kroženja in dosega občinstva, učinkovitost v smislu strukturnih učinkov na evropsko avdiovizualno industrijo ter dodana vrednost za odpiranje novih tržnih priložnosti.

– Organizacija projektne skupine (10 točk)
UKREP 1 in UKREP 2: Razdelitev nalog in odgovornosti v projektni skupini glede na posebne cilje ukrepa.

POZOR: Pri kakovosti vsebine in dejavnosti je večji poudarek na stroškovni učinkovitosti projekta. Ocenili bodo predlagan stroškovnik projekta v povezavi z številom tujih udeležencev in projektov ter številom dni (trajanje) in strategijo (so)financiranja. Način ocenjevanja projektov je podrobno razložen v Vodiču za ocenjevalce.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 6.8 milijon EUR.Finančni prispevek Unije ne sme presegati:
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA,
60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa,
– v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki ne sodelujejo v podprogramu MEDIA,
80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa.

Komisija bo predvidoma podprla 50 projektov.

Prijava je samo elektronska in vam po pošti ni treba pošiljati ničesar!Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na portalu Evropske komisije (Funding & Tenders Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Pred začetkom izpolnjevanja spletne prijavnice NUJNO preberite:
SMERNICE ZA PRIJAVO 2020, in sicer A del – Splošne  smernice in B del – Podrobne smernice za razpis EACEA 27/2019
 NAVODILA ZA PRIJAVITELJE

Priporočljivo je prebrati tudi navodila za ocenjevanje projektov, dokument s pogostimi vprašanji in  model odločne o  sofinanciranju. Na voljo tukaj (zavihek annexes).
Koraki
A. vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Funding & Tenders Portal in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
B. Ustvarite in shranite spletno PRIJAVNICO.
C. Priprava ustreznih prilog (skupaj do max. 10 MB).

Seznam obveznih prilog:
Vsi spodaj navedeni uradni obrazci so na voljo v zavihku Annexes na spletnih straneh EACEA:
– Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu).
– Proračun in finančni načrt projekta (obrazec)
– Častna izjava prijavitelja (obrazec)

Rok za prijavo in časovnica

Razpis za podporo evropskim festivalom ima dva roka za prijave, možna pa je prijava samo na enega:

Rok za prijavo Ocenjevanje Rezultati Podpis sporazuma Začetek izvajanja projekta
6. 2. 2020 feb.–maj 2020 junij 2020 jul. – avg. 2020 Po podpisu sporazuma

Obdobje upravičenosti stroškov je 12 mesecev od začetka aktivnosti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški Karlić.Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali telefon +32 2 299 0705.

Novo

Prijavo je treba po novem oddati do 17.00 ure (in ne do 12.00) na dan roka oddaje: 12. februar.