Novice

Zadnja priložnost za evropske mreže v Ustvarjalni Evropi!

V začetku oktobra je Evropska komisija objavila razpis za podporo delovanja evropskih mrež. To je zadnji tovrstni razpis do konca leta 2020, Komisija pa bo podprla mreže za kar štiriletno obdobje delovanja. Razpisni rok: 25. november 2016 do 12.00.

Kultura · 16. novembra 2016

Izvajalska agencija EACEA je 10. novembra objavila seznam najpogostejših vprašanj v zvezi z razpisom. Odgovore nanje preverite tukaj (.pdf).

Namen podprograma Kultura je podpreti projekte, ki se ukvarjajo predvsem z (A) nadnacionalno mobilnostjo; (B) razvojem občinstva in (C) krepitvijo zmogljivosti, tj. (1) digitalizacijo, (2) novimi poslovnimi modeli ter (3) izobraževanjem in usposabljanjem.
Večletna podpora za evropska združenja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih je namenjena dejavnostim, ki pripomorejo k okrepitvi zmogljivosti in profesionalizaciji s pomočjo mreženja, vzajemnega učenja, izmenjave informacij, primerljivih podatkov in dobrih praks itd.

Networks-2017
Vir: Evropska komisija.

Evropska komisija je 7. oktobra 2016 objavila razpis za evropske mreže (EACEA 39/2016) za leto 2017, ki bo tudi zadnji tovrstni razpis do konca leta 2020. Podpora je namenjena dejavnosti evropskih mrež na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z namenom strukturiranega učinka na akterje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Evropska komisija bo v okviru omenjenega razpisa in na podlagi t. i. okvirnega sporazuma o partnerstvu podprla projekte mrež za 4-letno obdobje. Vloga za okvirni sporazum o partnerstvu mora vsebovati akcijski načrt, ki pokriva celotno trajanje sporazuma.

Novost razpisa za leto 2017 je izstop Turčije iz programa Ustvarjalna Evropa in pogojni vstop Izraela. Seznam t. i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Podrobni pogoji razpisa za zbiranje predlogov so na voljo v smernicah (Guidelines) za podporo delovanja evropskih mrež za leto 2017 in so sestavni del razpisa za zbiranje predlogov. Razpisno besedilo in dokumentacija sta dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Rok za oddajo vlog je 25. november 2016 do 12. ure.

Več o aktualnem razpisu za evropske mreže na CED Slovenija.

Če ste spregledali …
– katere evropske mreže že podpira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
– aktualni razpis za projekte sodelovanja 2017, preverite tukaj.
– podprogram MEDIA za podporo mrežam, ki pokrivajo izključno avdiovizualne panoge in/ali dejavnosti.

Prvič objavljeno: 10. 10. 2016.