Novice

Izrael v Ustvarjalni Evropi

Evropska komisija je podaljšala seznam t. i. tretjih držav, ki lahko sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Po novem bodo lahko v projektih s podporo EU polnopravno sodelovale tudi izraelske organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 26. septembra 2016

Program Ustvarjalna Evropa namreč omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). Tako v podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija.

V podprogramu Kultura lahko kot prijavitelji ali partnerji poleg tega enakovredno sodelujejo še Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Podprogram MEDIA je za te države (in enako bo za Izrael) le deloma dostopen, in sicer shema za usposabljanje, festivale, razvoj občinstva in dostop do trgov.

Izraelske organizacije bodo lahko polnopravno sodelovale na razpisih Ustvarjalne Evrope za leto 2017 pod pogojem, da bo sporazum o sodelovanju med EU in Izraelom podpisan še preden bodo objavljeni rezultati posameznega razpisa. Sporazum bo določal tudi pogoje sodelovanja.

Aktualen seznam (gl. različico 16. 9. 2016) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.