Novice

Slovenija kar pri polovici podprtih projektov Kultura za Zahodni Balkan

Evropska komisija podprla le 13 projektov na razpisu Kultura za Zahodni Balkan, od tega kar pri 7 projektih sodeluje 8 slovenskih organizacij. Skupaj bodo ustvarile 28 mednarodnih povezav z 11 evropskimi državami. Vrednost projektov s slovensko udeležbo znaša kar 2.799.953 EUR!

Rezultati · 4. avgusta 2020

Evropska komisija je 31. julija 2020 objavila rezultate razpisa za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu »Krepitev kulturnega sodelovanja in konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih industrij na Zahodnem Balkanu« (EACEA 39/2019), ki se je zaključil 28. aprila 2020. Namen podpore je (i) povečati zmogljivost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje; (ii) povečati nadnacionalno kroženje kulturnih in ustvarjalnih del ter transnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev; in (iii) okrepiti medkulturni dialog med umetniki, kulturnimi subjekti in širšo javnostjo. Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov EUR, pri čemer bo Komisija sofinancirala do največ 85 % upravičenega proračuna posameznega projekta.

Podpora za zgolj 13 projektov

Izmed 320 prispelih prijav je Evropska komisija izbrala le 13 projektov, med njimi en projekt s slovenskim vodjo, ki skupaj prejmejo podporo v višini 4,9 milijona EUR. 13 uspešnih prijaviteljev prihaja iz 11 različnih držav, in sicer po dva iz Severne Makedonije in Srbije, ter po en vodja projekta iz Slovenije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Francije, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Romunije.

13 vodij projektov se je povezalo s 77 partnerskimi organizacijami iz 17 različnih upravičenih držav na omenjenem razpisu, med je tudi 7 partnerskih organizacij iz Slovenije. Skladno z namenom razpisa največ partnerjev prihaja iz držav Zahodnega Balkana. Največ s sedežem v Srbiji (13) in Severni Makedoniji (10), sledijo Albanija in Kosovo (7), Črna Gora (6) ter Bosna in Hercegovina (5).
Ostali partnerji prihajajo iz 10 držav Evropske unije: poleg Slovenije še iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Latvije, Nemčije in Švedske.

Izjemen uspeh slovenskih organizacij

V izjemno hudi konkurenci prispelih prijav je uspešno kandidiralo Kulturno okoljsko društvo Pazi!park, ki za projekt Redesigning playscapes with children in Western Balkans prejme podporo Ustvarjalne Evrope v višini 424.947 EUR.

Poleg tega še v 6 podprtih projektih pod vodstvom tujih koordinatorjev sodeluje 7 slovenskih partnerjev: Zavod Lokarjeva Galerija, Nomad Dance Academy Slovenija, Festival Ljubljana, Društvo Asociacija, Studio za raziskavo umetnosti igre, Muzej in galerije mesta Ljubljane in Navipro d.o.o. Skupna vrednost podpore EU za dodatnih 6 projektov, v katerih sodelujejo slovenski partnerji, znaša 2.375.006 EUR, vendar pa podatkov o njihovem pripadajočemu deležu podpore EU še nimamo.

Na razpisu Kultura za Zahodni Balkan je torej skupaj uspelo 8 slovenskim organizacijam (1 vodja in 7 partnerjev), ki bodo sodelovale pri 7 različnih projektih. To je izjemen uspeh, glede na to, da bo Komisija podprla le 13 projektov! Slovenske organizacije bodo tako ustvarile 28 mednarodnih povezav z 11 evropskimi državami, od tega 18 povezav s 6 državami Zahodnega Balkana.

Motovila vsem prijaviteljem iskreno čestita!

Več o rezultatih na spletu Izvajalske agencije EACEA.

SEZNAM PODPRTIH PROJEKTOV:
7 projektov in 8 slovenskih organizacij, od tega en vodja

VODJA (1):
(1) Pazi!Park: Redesigning playscapes with children in Western Balkans. Podpora EU: 424.947 EUR

PARTNERJI (7):
(1) Lokarjeva Galerija: Rise of woman in culture in Western Balkan. Podpora EU: 307.171 EUR
(2) Nomad Dance Academy Slovenija: (NON)ALIGNED MOVEMENTS Strenghtening contemporary dance in Western Balkans. Podpora EU: 499.657 EUR
(3) Festival Ljubljana: #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans. Podpora EU: 410.930 EUR
(4) Asociacija: Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration. Podpora EU: 424.010 EUR
(5) Studio za raziskavo umetnosti igre: The Ways of the Heroes. Podpora EU: 395.183 EUR
(6) Muzej in galerije mesta Ljubljane: Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans. Podpora EU: 338.055 EUR
(7) Navipro d.o.o.: Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans. Podpora EU: 338.055 EUR