UKREPI ZA OHRANITEV IN OBELEŽITEV GLAVNIH KRAJEV IN ARHIVOV, POVEZANIH Z DEPORTACIJAMI (Razpis 2006)

Program
 
Year
2006 
Label
 
Deadline
Friday, April 21 2006 closed