Stalne dejavnosti ustanov, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture ali cilj, ki je sestavni del politike Evropske Unije na tem področju (Razpis za leto 2006)

Program
 
Year
2006 
Label
 
Deadline
Friday, October 28 2005 closed