Distribucija – avtomatska podpora 2016

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA/09/2016 
Rok
petek, 29. april 2016 rezultati
torek, 1. avgust 2017 zaprt

Rezultati za rok 29. april 2016

Izvajalska agencija je 19. decembra 2016 objavila zadnje rezultate MEDIA razpisa za avtomatično distribucijo (EACEA/09/2016). Štirje slovenski distributerji so na podlagi uspehov v referenčnem letu 2016 skupaj pridobili najvišji znesek od uvedbe programa Ustvarjalna Evropa: 223.706 EUR – čestitamo! Več tukaj.

Namen razpisa

Namen sheme je podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del.

Podpora je namenjena vzpostavitvi podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Upravičeni prijavitelji

Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev.
Kdo lahko sodeluje pri (pod)programu, preverite tukaj.

Upravičene aktivnosti

Samodejna shema za kinematografijo deluje dvostopenjsko:

 1. Oblikovanje potencialnega sklada, sorazmernega s številom prodanih vstopnic v referenčnem obdobju (2015) za nenacionalne evropske filme v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri čemer sredstva niso višja od določene zgornje meje za film ter so prilagojena za vsako državo posebej.
 2. Ponovno vlaganje: potencialni sklad, ki so ga oblikovale posamezne družbe, je treba ponovno vložiti v
  – modul 1: koprodukcija nenacionalnih evropskih filmov;
  – modul 2: pridobitev pravic za predvajanje nenacionalnih evropskih filmov, na primer z minimalnimi jamstvi, in/ali
  – modul 3: stroški montaže (tisk, sinhronizacija in podnaslavljanje), stroški promocije in oglaševanja za nenacionalne evropske filme.

Vloge za ponovno vlaganje je treba poslati agenciji v rokih, določenih v tabeli v nadaljevanju.

Modul Datumi projekta Rok za predstavitev projekta ponovnega vlaganja Obdobje upravičenosti stroškov
1. Koprodukcija koprodukcijska pogodba ne sme biti podpisana pred 1. 8. 2016 v 3 mesecih po podpisu koprodukcijske pogodbe in najpozneje 1. 8. 2017 od 1. 8. 2016
do 1. 2. 2019
2. Minimalno jamstvo distribucijska pogodba ne sme biti podpisana pred 1. 8. 2016 v treh mesecih od podpisa pogodbe/licenčne pogodbe (sprejme se zabeležka o sklenitvi posla ali sporazum v dolgi obliki) in najpozneje 1. 8. 2017 od 1.8.2016
do 1. 2. 2019
3. Stroški promocije in oglaševanja prvo predvajanje filma v kinematografih v zadevni državi ne sme biti pred 1. 8. 2016 in je lahko najpozneje 1. 8. 2018 najpozneje na dan prvega predvajanja filma v državi in najpozneje 1. 8. 2017 od 1. 2. 2016
do 1. 8. 2019

Modula 1 in 2 iz ukrepa lahko trajata največ 30 mesecev, modul 3 pa 42 mesecev.
Film(i) mora(jo) v večini producirati producent(i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno znatno sodelovanje strokovnjakov iz navedenih držav. Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.
Filmi ne smejo imeti alternativne (opere, koncerti, nastopi itd.) ali oglasne vsebine.
Pogoj za upravičenost filma je, da avtorske pravice zanj niso bile prvič pridobljene pred letom 2012.

Merila za dodelitev podpore

Potencialni sklad bo dodeljen upravičenim evropskim distribucijskim družbam na podlagi vstopnin, pobranih za oglede evropskih nenacionalnih filmov, ki jih je vlagatelj distribuiral v referenčnem letu (2015).
Potencialni sklad bo izračunan na podlagi določenega zneska za upravičeni vstop, kakor je podrobno navedeno v smernicah. Če bo znesek zbranih sredstev v okviru tega razpisa presegel 24 milijonov EUR, bodo sredstva vsakega potencialnega sklada sorazmerno zmanjšana. To zmanjšanje ne bo znižalo zneska sredstev potencialnega sklada pod najnižje meje razpoložljivosti, kot so navedene v smernicah.
Podpora bo v obliki potencialnega sklada, ki bo distributerjem na voljo za nadaljnja vlaganja v novejše nenacionalne evropske filme. Sklad se lahko ponovno vloži:

 1. v produkcijo novih nenacionalnih evropskih filmov (tj. filmov, ki še niso končani na dan vložitve vloge za ponovno vlaganje);
 2. v pokrivanje minimalnih jamstev za distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov;
 3. v pokrivanje stroškov distribucije, tj. stroškov promocije in oglaševanja za novejše nenacionalne evropske filme.

Vrsta in obseg podpore

Skupni razpoložljivi proračun je 20.200.000 EUR. Finančni prispevek Unije ne sme presegati 40, 50 ali 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od nacionalnosti filma in ozemlja distribucije (glej smernice).
Celotno besedilo smernic je skupaj z obrazci vloge na voljo na internetnem naslovu EACEA. Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic, vložiti pa jih je treba na predvidenih e-obrazcih.
Za sodelovanje na razpisu, se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Roki za oddajo vlog:
– Oblikovanje potencialnega sklada: 29. 4. 2016
– 
Ponovna vlaganja: v roku za vsak modul in do 1. 8. 2017
Predloge je treba predložiti najpozneje do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času na zadevni rok, in sicer s spletnim obrazcem vloge (e-obrazcem). Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete. Vložniki morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški (sabina.briski@ced-slovenia.eu).

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.