Distribucija – selektivna podpora 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 19/2016 
Rok
četrtek, 1. december 2016 rezultati
sreda, 14. junij 2017 rezultati

Rezultati za rok 14. junij 2017

Slovenija med osmimi državami z največjim številom podprtih projektov selektivne distribucije. Ponovno uspešna Fivia in Demiurg. Več.

Rezultati za rok 1. december 2016

Na prvem roku razpisa za podporo selektivni distribuciji v letu 2017 (EACEA 19/2016) sta dve distribucijski hiši iz Slovenije – Fivia in Demiurg – skupaj pridobili 30.000 EUR za distribucijo 10 evropskih filmov. Več o rezultatih razpisa tukaj.

Namen podpore

Selektivna podpora za kinematografsko distribucijo tujega evropskega filma v izvedbi sedmih distributerjev omogoča prikazovanje in promocijo filma s ciljem doseganja čim širšega občinstva na različnih ozemljih.

Upravičeni prijavitelji

Evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih.

Upravičeni projekti

Kampanje za distribucijo upravičenih evropskih filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj sedmih distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma.
Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in so iz druge države, kot je država distribucije.
Avtorske pravice za film ne smejo biti prvič pridobljene pred letom 2014, prvo predvajanje filma pa ne sme potekati prej kot na dan vložitve vlog in mora biti izvedeno v 18 mesecih po razpisnem roku.Ostali pogoji upravičenosti filmov so navedeni v Smernicah za prijavo (točka 6. 2.).

Merila za dodelitev podpore

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– število distributerjev v skupini (1 točka/distributerja);
– število distributerjev, ki so pri zadnjem razpisu za zbiranje predlogov na področju samodejne distribucije oblikovali potencialni sklad (1 točka/distributerja);
– film je produciran v državi, ki sodeluje v podprogramu MEDIA, z izjemo Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva (2 točki).Ne glede na razvrstitev vlog v celotnem izbirnem postopku bo izbrana skupina distributerjev, ki bodo predstavili otroški igrani film z najvišjim številom točk.

Vrsta in obseg podpore

Skupen razpoložljiv proračun razpisa EACEA 19/2016 (za oba roka) je 9.750.000 EUR.
Finančni prispevek bo izplačan kot pavšalni znesek, izračunan glede na število platen, na katerih bodo projekcije v prvem tednu predvajanja, in sicer med 2.800 EUR in 150.000 EUR.
Podrobnosti za izračun so navedene v Smernicah za prijavo (točka 11. 2.).

Upravičeni stroški

Znotraj sheme za podporo selektivni distribuciji se dodeljujejo pavšalni zneski podpore, ki temeljijo na obsegu distribucije na zadevnem ozemlju (zneski do določeni glede na število filmskih platen, ki so v državi na voljo v obdobju najbolj intenzivne distribucije filma). Več informacij je na voljo v Smernicah za prijavo (točka 11.2.).
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
– Smernice za prijavo 2017
– Vodič po postopku prijave
– Podrobna navodila za spletno prijavoSeznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 16/2016).
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA.Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Predloge je treba predložiti najpozneje 1. 12. 2016 in 14. 6. 2017 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge in dodatnimi gradivi, poslanimi po pošti.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.