Avtomatska podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

Program
MEDIA Plus (2001-2006) 
Leto
2003 - 2013 
Oznaka
EACEA 25/2012 
Rok
torek, 30. april 2013 zaprt

Upravičene družbe

Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila:

 • je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju;
 • opravlja kinematografsko distribucijo filma na ozemlju (določa datum začetka predvajanja; načrtuje, nadzoruje in opravlja distribucijo in promocijsko kampanjo);
 • plača pripadajoče stroške distribucije.

Pod distribucijo del se kot upravičeno šteje tudi digitalna distribucija, če zadosti minimalnemu kriteriju kvalitete (=1.3 k), kar vključuje DVD,DVIX, digitalno beto ali druge vrste nosilcev filmov za kinematografsko predvajanje. Stroški digitalne distribucije (master ali drugi digitalni ekvivalent inter-negativa in stroškov kopiranja) so upravičeni. Distributer lahko istočasno zaprosi za digitalno in ne-digitalno distribucijo filma.

Upravičeni filmi

 • Novi (prve avtorske pravice zaščitene praviloma v roku zadnjih štirih let pred letom objave razpisa za avtomatsko distribucijo – preverite za vsak razpis posebej!)
 • Filmi (igrani, animirani ali dokumentarni), dolgi najmanj 60 minut
 • Evropski filmi (glej razlago)
 • Tuji filmi (glej razlago)

Kako zaprositi za sredstva

Program avtomatske podpore deluje v dveh stopnjah: zbiranje potencialnih sredstev in ponovno vlaganje.

Zbiranje potencialnih sredstev je sorazmerno s številom plačanih vstopnic za tuje evropske filme v državah, ki sodelujejo v programuMEDIA, do najvišjega zneska na film in na ozemlje v referenčnem letu (2011). Podpora se izračuna tako, da se število plačanih vstopnic pomnoži z določenim zneskom, odvisnim od nacionalnosti filma.

Za vsako plačano vstopnico v referenčnem letu prejme distributer s sedežem v Sloveniji:

 • za francoske in angleške filme: 0,55 evra
 • za nemške, španske in italijanske filme: 0,65 evra
 • za filme iz držav z nizko produkcijsko zmogljivostjo: 0,70 evra

Najnižji znesek, ki ga je treba zbrati na podlagi zgoraj navedenega sistema izračuna za Slovenijo, je 1.000 evrov.

PONOVNO VLAGANJE

Potencialna sredstva, ki jih na ta način zbere vsaka družba, je treba ponovno vložiti v:

 • koprodukcijo tujih evropskih filmov (Modul 1);
 • pridobitev distribucijskih pravic, na primer z minimalnimi garancijami, za tuje evropske trge (Modul 2);
 • stroške distribucije (kopije, sinhronizacija in podnaslavljanje), promocijske stroške in stroške oglaševanja za tuje evropske filme (Modul 3).

Distributerji morajo zbrana potencialna sredstva vložiti v projekte ponovnega vlaganja, ki jih mora potrditi Komisija. Distributerji lahko Komisiji predložijo projekte ponovnega vlaganja najkasneje do 1. 10. 2014.Film izpolnjuje pogoje, če prve avtorske pravice v zvezi z njim niso začele veljati pred letom 2009.

Vloge za ponovno naložbo je treba agenciji poslati do rokov iz spodnje preglednice.

Za ponovno vlaganje pridejo v poštev stroški:

Modul Rok za predstavitev projekta ponovne naložbe Rok za predstavitev projekta ponovne naložbe Obdobje upravičenosti stroškov
1 – Koprodukcija Koprodukcijskega sporazuma se ne sme podpisati pred 01.10.2013. V treh mesecih od podpisa koprodukcijskega sporazuma in najpozneje 1.10.2014. Od 1.10.2013 do 1.4.2016.
2 – Minimalna garancija Distribucijske pogodbe/ licenčne pogodbe se ne sme podpisati pred 1.10.2013. V treh mesecih od podpisa distribucijske pogodbe/licenčne pogodbe (sprejme se zabeležka o sklenitvi posla ali sporazum v dolgi obliki) in najpozneje 1.10.2014. Od 1.10.2013 do 1.4.2016.
3 – Stroški promocije in oglaševanja Prvo predvajanje filma v kinematografih na zadevnem ozemlju ne sme potekati pred 1.10.2013 in po 1.10.2015. Najpozneje na dan prvega predvajanja filma v kinematografih na zadevnem ozemlju in do 1.10.2014. Od 1.4.2013 do 1.10.2016.

Distributerji morajo Agenciji projekte za ponovno vlaganje predložiti:

 • Po Modulu 1 v treh mesecih od podpisa koprodukcijske pogodbe
 • Po Modulu 2 v treh mesecih od podpisa distribucijske pogodbe
 • Po Modulu 3 najkasneje na dan prvega prikazovanja filma

Znesek ponovnega vlaganja mora v Sloveniji znašati do 60% celotnega zneska za ponovno vlaganje.

PRORAČUN

Proračun trenutno odprtega razpisa EACEA 25/2012: največ 20.442.675 evrov.

Navodila in obrazci