Novice

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Na obzorju že razpisi Ustvarjalna Evropa za leto 2023. CED Slovenija je na voljo za svetovanje.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 14. septembra 2022

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 so objavljeni na portalu Funding & tender opportunities. Podlaga zanje je program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Na obzorju pa so že novi razpisi Ustvarjalna Evropa za leto 2023, saj je bil konec avgusta 2022 potrjen letni delovni program Ustvarjalna Evropa leto za 2023.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa:

KULTURA znak evropske dediščine, CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL: 5. oktober 2022
KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti, CREA-CULT-2022-PERFORM-EU: 8. november 2022
KULTURA za podporo ukrajinskim razseljenim osebam ter ukrajinskemu kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju, CREA-CULT-2023-COOP-UA: 29. november 2022
KULTURA Music Moves Europe, CREA-CULT-2022-MME: 12. januar 2023
– KULTURA Kroženje evropskih literarnih del: napovedana objava 15. nov. 2022 [rok 21. feb. 2023] – tbc
– KULTURA Evropski projekti sodelovanja: napovedana objava 17 nov. 2022 [rok 23. feb. 2023] – tbc
– MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE: 20. september 2022
– MEDSEKTORSKI SKLOP Spremljanje in zaščita medijske svobode in pluralizma, CREA-CROSS-2022-MFP, rok 20. september 2022 za
(i) Krepitev položaja medijskih svetov in razvoj novinarskih standardov, CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS
(ii) Mehanizem hitrega odzivanja za zaščito novinarjev, CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE
MEDSEKTORSKI SKLOP Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: podaljšan do 22. septembra 2022 (prej 7. september)
– MEDSEKTORSKI SKLOP Medijska svoboda: jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Poleg tega je Izvajalska agencija EACEA objavila pilotni razpis za sofinanciranje vzpostavitve vozlišča evropske dediščine (PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB), ki bo v podporo celostnemu in stroškovno učinkovitemu nadaljevanju aktivnosti evropskega leta kulturne dediščine z izvajanjem dejavnosti izmenjave znanj, mreženja, usposabljanja, krepitev zmogljivosti, zagovorništva, razvoja programov ter komuniciranja in razširjanja rezultatov. Rok prijave za izvedbo pilotnega projekta je 18. oktober 2022.

Ali ste vedeli, da …
… so že jeseni napovedani prvi razpisi za mobilnost Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe in da bo Motovila (CED Slovenija) ta ukrep predstavila na forumu Ustvarjalnost ZA trajnost, 28. septembra.
… sta Evropska komisija in Izvajalska agencija EACEA organizirali spletne seminarje za predstavnike sektorja novičarskih medijev in tudi AV sektorja, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi projektnih vlog na razpise Medsektorski sklop in MEDIA.
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope.
… je Evropska komisija objavila publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization s projekti sodelovanja, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije.
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.