Novice

Objavljen razpis za podporo izvajanju znaka evropske dediščine

Splošni cilj razpisa je podpreti vzpostavitev krovne organizacije za znak evropske dediščine (EHL), ki bo zagotavljala mreženje, sodelovanje, usposabljanje in priložnosti med zainteresiranimi deležniki EHL. Rok za oddajo prijav: 5. oktober 2022.

Splošni cilj razpisa “Podpora izvajanju znaka evropske dediščine (CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL)” je podpreti vzpostavitev krovne organizacije za znak evropske dediščine (EHL), ki bo zagotavljala mreženje, sodelovanje, usposabljanje in priložnosti med zainteresiranimi deležniki EHL. Ta splošni cilj se bo uresničeval z naslednjimi posebnimi cilji:

  • Cilj 1 – Razvoj sinergij med spomeniškimi območji EHL, nacionalnimi koordinatorji in aktivnimi akterji na področju kulturne dediščine.
  • Cilj 2 – Krepitev zmogljivosti spomeniških območij EHL in nacionalnih koordinatorjev EHL.
  • Cilj 3 – Podpora komunikacijskim in promocijskim dejavnostim spomeniških območij EHL in EHL na splošno.

Rok za oddajo prijav: 5. oktober 2022 17:00:00 po bruseljskem času.
Več informacij: Portal FTOP.

Pričakovani učinek in proračun
Financiral se bo en projekt, ki ga bo predlagala ena organizacija ali konzorcij organizacij, ki si bo prizadeval za izvajanje vseh treh ciljev tega razpisa.
Razpoložljivi proračun razpisa znaša 3.000.000 EUR. Dotacija bo temeljila na proračunu (dejanski stroški, z elementi stroškov na enoto in pavšalnimi elementi). Stopnja financiranja znaša največ 90 % upravičenih stroškov.