Novice

Objavljen poseben razpis za podporo ukrajinskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem

Izvajalska agencija EACEA je objavila razpis Ustvarjalna Evropa KULTURA za podporo ukrajinskim razseljenim osebam ter ukrajinskemu kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Podpora v višini 5 milijonov EUR je namenjena za tri projekte. Rok prijave: 29. november 2022.

Izvajalska agencija EACEA je 13. septembra 2022 objavila poseben razpis Ustvarjalna Evropa KULTURA za podporo ukrajinskim razseljenim osebam ter ukrajinskemu kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju (Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors, CREA-CULT-2023-COOP-UA).

Cilj posebnega razpisa je pomagati ukrajinskim kulturnim in ustvarjalnim organizacijam ter umetnikom in strokovnjakom, da se kratkoročno in srednjeročno soočijo z naslednjimi izzivi:

Cilj 1 – kratkoročno:
(1) podpora ukrajinskim umetnikom in kulturnim organizacijam pri ustvarjanju in predstavljanju njihove umetnosti in del v Ukrajini in državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa;
(2) pomagati Ukrajincem, razseljenim zaradi vojne, zlasti otrokom, v Ukrajini ali državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, da imajo dostop do kulture in/ali jim s pomočjo kulture olajšati vključevanje v nove skupnosti. V tem okviru je treba ustrezno pozornost nameniti posledicam, ki jih je vojna povzročila duševnemu zdravju.

Cilj 2 – srednjeročni
(1) pripraviti povojno obnovo ukrajinskih kulturnih sektorjev z ocenami potreb, krepitvijo zmogljivosti in načrtovanjem naložb;
(2) pripraviti in usposobiti ukrajinske strokovnjake za kulturno dediščino glede zaščite ukrajinske kulturne dediščine pred tveganji.

Doseganje teh ciljev, zlasti povojne obnove ukrajinskih kulturnih sektorjev, mora temeljiti na novem statusu Ukrajine kot države kandidatke EU.

Podpore bodo dodeljene konzorciju organizacij, ki izvajajo dejavnosti v korist večjega števila zainteresiranih strani (tj. organizacij in/ali posameznikov). Podpirale se bodo tudi dejavnosti, ki jih izvajajo tretje strani, kot določa razpisna dokumentacija.
Višina proračuna razpisa znaša 5 milijon evrov. Evropska komisija bo podprla tri projekte.
Rok prijave je 29. november 2022 do 17.00.00 bruseljski čas.
Več informacij na voljo na portalu FTOP.