Novice

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa. Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Na obzorju že razpisi Ustvarjalna Evropa (KULTURA / MEDIA / Medsektorski sklop) za leto 2023. Objavljeni tudi prvi razpisi za individualno mobilnost.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 18. oktobra 2022

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 so objavljeni na portalu Funding & tender opportunities. Podlaga zanje je program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Na obzorju pa so že novi razpisi Ustvarjalna Evropa za leto 2023, saj je bil konec avgusta 2022 potrjen letni delovni program Ustvarjalna Evropa leto za 2023.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa:

KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti, CREA-CULT-2022-PERFORM-EU: 8. november 2022
KULTURA za podporo ukrajinskim razseljenim osebam ter ukrajinskemu kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju, CREA-CULT-2023-COOP-UA: 29. november 2022
KULTURA Music Moves Europe, CREA-CULT-2022-MME: 12. januar 2023
– KULTURA Kroženje evropskih literarnih del: objava 15. nov. 2022 [rok 21. feb. 2023] – tbc
– KULTURA Evropski projekti sodelovanja: objava 17 nov. 2022 [rok 23. feb. 2023] – tbc

MEDIA TV in spletne vsebine, CREA-MEDIA-2023-TVONLINE, rok 17. jan. 2023 in 16. maj 2023
MEDIA Inovativna orodja in poslovni modeli CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD, rok 24. jan. 2023
MEDIA Razvoj skupine projektov, CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE, rok 25. jan. 2023
MEDIA Razvoj video iger in XR vsebin, CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM, rok 1. mar. 2023
MEDIA Filmi na poti, CREA-MEDIA-2023-FILMOVE, rok 14. mar. in 4. jul. 2023
MEDIA Razvoj občinstev in filmska vzgoja, CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU, rok 30. mar. 2023
– MEDIA Evropski filmski festivali: objava 22. nov. 2022 [rok 9. mar. 2023]
– MEDIA Razvoj projektov – evropske koprodukcije: objava 22. nov. 2022 [rok 26. apr. 2023]
– MEDIA Razvoj skupine projektov – mini: objava 22. nov. 2022 [rok 1. jun. 2023]
– MEDIA Evropski prodajni agenti: objava 22. nov. 2022 [rok 20. jun. 2023]
– MEDIA Evropska kinematografska mreža: objava 22. nov. 2022 [rok 13. jul. 2023]

– MEDSEKTORSKI SKLOP Medijska pismenost: objava 22. nov. 2022 [rok 30. mar. 2023]
– MEDSEKTORSKI SKLOP Laboratorij za inovacije: objava 22. nov. 2022 [rok 20. apr. 2023]
– MEDSEKTORSKI SKLOP Novinarska partnerstva: objava 22. nov. 2022 [rok 27. apr. 2023]
– MEDSEKTORSKI SKLOP Medijska svoboda: napovedana objava jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Poleg tega je Izvajalska agencija EACEA objavila pilotni razpis za sofinanciranje vzpostavitve vozlišča evropske dediščine (PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB), ki bo v podporo celostnemu in stroškovno učinkovitemu nadaljevanju aktivnosti evropskega leta kulturne dediščine z izvajanjem dejavnosti izmenjave znanj, mreženja, usposabljanja, krepitev zmogljivosti, zagovorništva, razvoja programov ter komuniciranja in razširjanja rezultatov. Rok prijave za izvedbo pilotnega projekta je 18. oktober 2022.

Ali ste vedeli, da …
… je odprt poziv za nagrado Europa Nostra Awards za leto 2023? Rok za oddajo vlog je 25. november.
… so objavljeni prvi razpisi za individualno mobilnost Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe? Prijave so možne do 31. maja 2023. Ukrep smo predstavili na forumu Ustvarjalnost ZA trajnost, 28. septembra.
… da je Zveza Alpe-Jadran (Alps-Adriatic-Alliance) objavila razpis za oddajo idej za projekte, ki prispevajo k izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju v celotni mreži Zveze Alpe-Jadran?
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope.
… je Evropska komisija objavila publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization s projekti sodelovanja, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije.
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.