Novice

2014 – 41 organizacij – 58 projektov – 1,9 mio EUR

Rezultati prvega leta Ustvarjalne Evrope za Slovenijo – slovenski predstavniki kulturnega in ustvarjalnega sektorja so aktivno zakorakali v prvo leto novega programa in uspešno vstopili v 58 podprtih projektov v okviru obeh podprogramov – Kultura in MEDIA.

Rezultati · 7. novembra 2014

Znani so že skoraj vsi rezultati razpisov programa Ustvarjalna Evropa za leto 2014. V izbranih projektih sodeluje skupno 61 organizacij iz Slovenije, od tega 41 različnih, saj so nekatere izmed teh organizacij bile uspešne na različnih razpisih oz. sodelujejo v več kot enem projektu. Med njimi je 35 vodij projektov, ki so za izvajanje svojih projektov pridobili skoraj dva milijona evrov podpore EU.

Kultura
V okviru podprograma Kultura velja omeniti izjemen uspeh slovenskih prijaviteljev na dveh najbolj zahtevnih in selektivnih razpisih in sicer za sofinanciranje evropskih mrež in evropskih platform.
Med peščico izbranih platform (5) je Beletrinina E-merging Creativity, v elitni družbi zgolj 22 podprtih evropskih združenj pa je po novem tudi mreža NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija. Od leta 2002, odkar Slovenija sodeluje v kulturnem programu EU, je to prva podpora za evropsko združenje s sedežem v Sloveniji!

Izredno uspešne pa so bile slovenske organizacije tudi na razpisu za projekte sodelovanja – sodelujejo v vsakem tretjem od skupno 64 podprtih projektov. Slovenske založbe pa sodelujejo v petih od 74 podprtih projektov prevajanja evropskega leposlovja; med njimi sta kar dve založbi podpisali večletni partnerski sporazum o sofinanciranju – Beletrina in Mladinska knjiga.

MEDIA
Na avdiovizualnem področju (podprogram MEDIA) izpostavljamo najštevilčnejšo slovensko zasedbo zadnjih nekaj let na razpisu za podporo samostojnim projektom – slovenski producenti so za tri igrane filme (Bela film, Vertigo, Gustav film) in ustvarjalni dokumentarec (Astral) pridobili podporo EU v skupni višini 135.000 EUR.
Z odlično pripravljeno in ocenjeno projektno vlogo si je dvoletno podporo in najvišji možni znesek (33.000 EUR na leto) v kategoriji festivalov kratkega filma prislužil mednarodni festival animiranega filma Animateka. Se že veselimo bogate decembrske bere animiranih filmov!

Slovenija se je prvič uvrstila tudi med dobitnike podpore za dostop do trgovDruštvo slovenskega animiranega filma (DSAF) je partner novega koprodukcijskega dogodka Visegrad Animation Forum, ki bo za prvo leto izvajanja prejel podporo EU v višini 52.000 EUR!

V okviru novega razpisa za razvoj občinstev kot partner projekta European Framework for Film Education sodeluje tudi ljubljanski mestni kino Kinodvor. Projekt, ki bo prejel podporo v višini skoraj 70.000 EUR, vodi Britanski filmski inštitut, poleg slovenskega partnerja pa vključuje še 16 uveljavljenih organizacij s področja filmske vzgoje iz različnih evropskih držav.

Končna letna bilanca za selektivno distribucijo evropskih filmov je 91.500 EUR za 19 projektov, ki jih bomo s pomočjo štirih slovenskih distributerjev (Cinemania group, Continental Film, Demiurg in Fivia) videli tudi v Sloveniji.

Veliko navedenih rezultatov je bilo doseženih v sodelovanju s Centrom Ustvarjalna Evropa, zato vsem uspešnim prijaviteljem z zadovoljstvom in ponosom iskreno čestitamo! Uporabnikom še naprej želimo veliko evropskih idej, pretočenih v kakovostne in vidne projekte!