Novice

Še trem slovenskim filmom MEDIA podpora za razvoj!

Na drugem roku MEDIA razpisa Ustvarjalne Evrope za podporo razvoju samostojnih projektov s skupno 105 000 EUR evropske podpore uspešni kar trije prijavitelji – Vertigo, Gustav film in Astral d.o.o. z igranima filmoma “Ime mi je Damjan” in “Košarkar naj bo!” ter ustvarjalnim dokumentarcem “iOtok” – čestitamo!

Rezultati · 4. novembra 2014

Na razpisu EAC/S30/2013 (rok 6. junij 2014) so bile uspešne kar tri slovenske produkcijske hiše, ki so se odlično odrezale v močni konkurenci 424 prispelih prijav. Za financiranje razvoja samostojnih projektov je bilo namreč izbranih 97 projektov, ki so presegli enega najvišjih točkovnih pragov v zadnjih letih (88,5 točk od možnih 125). Trije najuspešnejši slovenski prijavitelji so dosegli med 92 in 102 točk ter si prislužili skupno 105.000 EUR za razvoj dveh igranih in enega dokumentarnega filma:

VERTIGO – IME MI JE DAMJAN >> 50.000 EUR
Producent Vertigo je za igrani film Ime mi je Damjan, ki nastaja v ustvarjalnem sodelovanju scenaristke Suzane Tratnik in scenaristke/režiserske Maje Weiss, pridobil najvišji možen fiksni znesek – 50.000 EUR – MEDIA podpore Ustvarjalne Evrope za razvoj.
Zgodba o osemnajstletnem Damjanu, ki se je rodil kot Vesna in se kljub temu, da ga drugi gledajo kot »drugačnega«, počuti kot popolnoma običajen fant, je bila tudi del uveljavljenega mednarodnega programa za razvoj scenarijev ScripTeast 13/14.
* Ocenjevalna komisija podprograma MEDIA prijavo ocenjuje kot »zelo zanimiv projekt s številnimi umetniškimi potezami in močno tematiko«, posebej sta pohvaljeni umetniška vizija scenarističnega tandema ter izkušnje ustvarjalne in finančne ekipe prijavitelja. V pozitivni luči so prav tako izpostavljeni izbira komičnega žanra in primernost opredeljenega distribucijskega ozemlja, kot tudi zelo velik produkcijski potencial filma.

GUSTAV FILM – KOŠARKAR NAJ BO! >> 30.000 EUR S pridobljenih 102,5 točk od možnih 125 in 30 000 EUR MEDIA podpore Ustvarjalne Evrope, je na tem roku najbolje ocenjen slovenski igrani film v razvoju Košarkar naj bo!, v MEDIA razpisih že izurjenega prijavitelja Gustav filma.
* Zgodba filma temelji na knjižni uspešnici za mlade Primoža Suhodolčana, zato ocenjevalna komisija ocenjuje, da ima projekt »močno osnovo in univerzalno tematiko, zaradi česar je privlačen za ciljno mlado občinstvo. Zgodba je spodbudna in poudarja pozitivne vrednote, na primer pomen prizadevanja, timskega dela in prijateljstva. Priloženi scenarij je resnično kakovosten s posrečeno izbiro pripovednih elementov in dobrim razvojem likov.« Poleg ustvarjalnih vidikov projekta, ocenjevalna komisija pozitivno ocenjuje tudi njegovo produkcijsko ozadje: »razvojna strategija in časovni okvir projekta sta ustrezna in skladna. Prijavitelj je predstavil skromno, vendar izvedljivo finančno strategijo, ki ustreza skromnemu proračunu. Vloga je prepričljiva, premišljena in realistična ter upošteva izzive trenutnih gospodarskih razmer in prednosti novih tržnih in distribucijskih orodij.«

ASTRAL d.o.o. – iOtok >> 25 000 EUR
Multimedijski interaktivni dokumentarni film iOtok o zadnjih prebivalcih otoka Biševa, ki se trmasto borijo proti turističnim lobijem, ki jih spremlja slovenski Ernest Hemingway – pisec in strasten pomorščak Mate Dolenc, nastaja pod ustvarjalnim in produkcijskim vodstvom Miha Čelarja (Astral film) v koprodukciji s hrvaškim Factumom. Razvojne dejavnosti filma je Ustvarjalna Evropa – MEDIA podprla s 25 000 EUR.
* Ocenjevalci so prepoznali aktualnost teme in v svoji utemeljitvi zapisali: “Projekt predstavlja pomembno temo, vloga pa je ustrezno utemeljena. Svet, v katerem se dogaja zgodba, in pripovedna zgradba sta osredotočena in jasno opredeljena. Na področju razvoja je veliko dela že opravljenega: raziskovalne priprave, treatment, ekipa, vizualni materiali, financiranje, koprodukcijski partnerji. Naslednje faze so jasne, zagotovljen je tudi konkreten časovni načrt. Razvojni načrt ustreza projektu, ekipa pa ga je sposobna uresničiti. Zagotovljeni so primerni vidiki (ekipa, liki, lokacije, različni mediji) v zvezi z distribucijo, ki jih je mogoče uporabiti za trženje. Partnerji in kanali so ustrezno izbrani, pretekle izkušnje pa kažejo, da ima ekipa dostop do pomembnih nosilcev odločanja.

IZJEMNO PLODNO LETO 2014
Če navedenim trem uspešnim projektom prištejemo tudi četrtega, projekt “Dober dan za delo” produkcijske hiše Bela film, ki je na prvem, februarskem roku dobil 30.000 EUR MEDIA podpore za razvoj, lahko z velikim zadovoljstvom letošnje leto zaokrožimo s pridobljenih 135.000 EUR in s štirimi projekti najštevilčnejšo slovensko zasedbo v zadnjih nekaj letih znotraj razpisa za podporo samostojnim projektom – iskrene čestitke!

Vsi rezultati razpisa EAC/S30/2013 za razvoj samostojnih (roka 28.2. in 6.6.2014) in skupine projektov (roka 28.3.2014) (roka 28.2. in 6.6.2014) so na voljo na tej povezavi.