Novice

Društvo DSAF – slovenski partner v MEDIA podprtem Visegrad Animation Forumu!

Slovenija se je prvič uvrstila med soorganizatorje evropskih pobud za dostop do trgov: Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) je partner novega koprodukcijskega dogodka Visegrad Animation Forum, s strani Ustvarjalne Evrope – MEDIA podprtega s 52.000 EUR!

Rezultati · 30. oktobra 2014

Podpora Ustvarjalne Evrope – MEDIE za dostop do trgov (Access to Markets) v okviru razpisa EAC/S26/2013 (rok 6/6/2014) je namenjena organizatorjem tržnic in pitching forumov za prodajno predstavljanje avdiovizualnih del, koprodukcijskih sestankov ter spletnih orodij in baz podatkov za strokovnjake iz AV industrije.

Na letošnjem razpisu je bilo med 54 vlogami iz 19 držav približno 40 % predlaganih projektov takih, ki v predhodnem programu MEDIA niso prejemali podpore. V tako močni konkurenci sta bila izbrana le dva nova ukrepa. Enega izmed njih, nov koprodukcijski dogodek za industrijo animiranega filma, Visegrad Animation Forum (VAF), je ocenjevalna komisija izpostavila predvsem zaradi naslavljanja najšibkejših točk animacijske industrije srednje in vzhodne Evrope: zlasti mednarodnega in trajnostnega razvoja projektov ter otroških serij in filmov.

V projektu, ki bo za dvoletno izvedbo od Evropske komisije dobil 52.000 EUR na leto, kot slovenski partner pobude združenja animatorjev iz Češke (nosilcev projekta), Poljske in Slovaške ter madžarske univerze za umetnost MOME, sodeluje Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF). Tako se je Slovenija prvič uvrstila med soorganizatorje neke evropske pobude za dostop do trgov – za obdobje dveh let bo podprtih 29 projektov, od tega 20 koprodukcijskih dogodkov (kamor sodi tudi VAF), 5 spletnih orodij in štiri promocijske dejavnosti.

Vsi rezultati razpisa EAC/S26/2013 (rok 6. 6. 2014)