Novice

Kinodvor partner v filmsko-vzgojni pobudi s podporo Ustvarjalne Evrope – MEDIE

V Evropskem okviru za filmsko vzgojo (European Framework for Film Education), enem izmed devetih izbranih filmsko-vzgojnih projektov na prvem razpisu Ustvarjalne Evrope za razvoj občinstev, kot partner sodeluje tudi ljubljanski mestni kino Kinodvor.

MEDIA · 8. avgusta 2014

Objavljeni so rezultati prvega razpisa Ustvarjalne Evrope S27/2013 za MEDIA podporo pobudam za razvoj občinstev na področju filma. S približno 1.9 mio EUR je Evropska komisija podprla 16 projektov, 9 s področja filmske vzgoje in 7 projektov za razvoj občinstev.

V Evropskem okviru za filmsko vzgojo (European Framework for Film Education), enem izmed devetih izbranih filmsko-vzgojnih projektov, kot partner sodeluje tudi ljubljanski mestni kino Kinodvor. Projekt, ki mu je bilo dodeljeno skoraj 70.000 EUR, vodi Britanski filmski inštitut, v njem pa poleg slovenske in britanske sodeluje še 16 uveljavljenih organizacij s področja filmske vzgoje iz različnih evropskih držav.
Partnerski konzorcij, v katerem Kinodvor z mednarodno nagrajevanim programom za otroke in mlade Kinobalon predstavlja Slovenijo, sicer sestavljajo veliki evropski filmski inštituti in kinoteke iz Velike Britanije, Francije, Danske, Švedske, Poljske, Avstrije in Irske, dve univerzi aktivni na področju filmske vzgoje (iz Italije in Portugalske) in nemška filmska agencija s podobnimi izkušnjami ter v filmski vzgoji vodilne nevladne organizacije na Madžarskem, v Litvi, Španiji, Romuniji, Grčiji in Cipru.

Evropski okvir za filmsko vzgojo bo med drugim vključeval delovne skupine, ki se bodo osredotočile na ustvarjalne, kritične in kulturne dimenzije filmske vzgoje v odnosu do posameznih segmentov občinstev, predvsem družin in predšolskih otrok, osnovnošolcev, dijakov in učiteljev ter mladine v prostem času, njegov cilj je pa oblikovanje skupnega nabora pristopov in metod medsebojnega razumevanja in izmenjave izkušenj med partnerji kot tudi prenosa znanj in povezovanje z državami in organizacijami, ki s filmsko vzgojo imajo manj izkušenj.

(Udeleženka likovne delavnice v Kinodvoru, 2011, vir: Kinodvor/Facebook) Seznam drugih podprtih projektov in več informacij tukaj.