Novice

Rezultati za Evropske mreže 2014

Med izbranimi mrežami tudi NETA – Nova evropska teatrska akcija s sedežem v Sloveniji.

Rezultati · 12. januarja 2016

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je 20. avgusta 2014 objavila rezultate razpisa (EAC/S18/2013): Evropske mreže. Kljub izredno hudi konkurenci je med izbranimi mrežami tudi NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija s sedežem v Sloveniji. Čestitamo!

Od leta 2002, odkar Slovenija sodeluje v kulturnem programu EU, je to prva podpora za evropsko združenje s sedežem v Sloveniji!

Na razpis, ki se je zaključil 19. marca 2014, je prispelo 58 prijav iz 13 različnih držav, med njimi tudi ena iz Slovenije. Največ prijav je prispelo iz Belgije (22), Francije (11) in Nemčije (7).
Večletno podporo je prejelo 22 evropskih mrež s sedežem v šestih različnih evropskih državah. Med mrežami iz Belgije (10), Nemčije (3), Španije (2), Francije (5) in Nizozemske (1) je tudi mreža NETA iz Slovenije.

Nova Evropska Teatrska Akcija (NETA) je prejela 3-letno podporo, ki na letni ravni znaša 236.440 EUR oz. 80 % prijavljene vrednosti letnega proračuna mreže.

O mreži NETA
NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija je evropska mreža, ustanovljena leta 2004 v Bitoli (MK). Leta 2011 je v Ljubljani ustanovljen zavod NETA kot formalno-pravna oblika in zastopništvo mreže.
Mreža povezuje 67 gledališč in festivalov iz 18 evropskih držav: Slovenije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Belgije, Bolgarije, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Kosova, Litve, Nekdanja jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Romunije, Rusije, Srbije, Švedske in Slovaške.
Cilji, na katere se osredotoča NETA so:
– širjenje gledališke oziroma uprizoritvene umetnosti,
– izmenjava izkušenj in predstav ter
– popularizacija nacionalnih posebnosti v uprizoritvenih umetnosti.

Več informacij o mreži na CED Slovenija.

O podpori EU za delovanje evropskih mrež
Večletna podpora za evropska združenja je namenjena aktivnostim, ki pripomorejo h okrepitvi zmogljivosti in profesionalizaciji s pomočjo mreženja, vzajemnega učenja, izmenjave informacij in dobrih praks. Do zaključka sedemletna programa Ustvarjalna Evropa bo na voljo samo še en razpisni rok, in sicer leta 2016 (5. oktober 2016) za 4-letno sofinanciranje dejavnosti evropskih združenj.
Podpora EU znaša največ 250.000 EUR oz. do 80 % vrednosti letnega proračuna mreže.

Več informacij o zaključenem razpisu za leto 2014 na CED Slovenija.
Glej tudi priloge:
– Podprti projekti
– Prijave po državah