Novice

Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih

Evropska komisija je objavila razpis za podporo kinematografom, ki delujejo na področjih z omejeno kulturno in kinematografsko ponudbo. Okrepiti želijo vlogo in prepoznavnost kinematografov v lokalnem okolju s ponudbo novih ali dodatnih kulturnih in izobraževalnih vsebin. Rok za oddajo vlog: 25. sept. 2019.

Namen razpisa kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih je testiranje in razmislek o novih načinih kinematografske izkušnje prek:
a) zasnove novih kulturnih prizorišč;
b) gradnje občinstva z interaktivnimi izkušnjami (različne kulturne in izobraževalne vsebine);
c) podpore kinematografski opremi in digitalizaciji.

Pričakovani rezultati
– Nova kulturna središča, ki vključujejo sodelovanje med kinematografi in drugimi akterji iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (KUS).
– Novi načini gradnje in vključevanja občinstva, zlasti mladih, s ponudbo kakovostnih in raznolikih ustvarjalnih in izobraževalnih vsebin.
– Inovativni načini kinematografske izkušnje s potencialom razvoja novih modelov kulturne potrošnje.
– Podpora socialnemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti z organizacijo različnih dogodkov (pogovorov, posebnih projekcij idr.), vključno z dogodki po zaključku projektnega financiranja.
– Čezmejno sodelovanje med kinematografi ter sodelovanje med kinematografskimi in drugimi kulturnimi organizacijami, predvsem na območjih z omejeno kinematografsko infrastrukturo.

Proračun razpisa
Skupni proračun razpisa znaša 2 milijona EUR. Predviden znesek podpore za posamezen projekt lahko znaša najmanj 200.000 EUR oz. največ 700.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
Podpora je komplementarna podpori Europa Cinemas in nacionalnemu sofinanciranju kinematografske opreme oz. infrastrukture.

Kdo se lahko prijavi?
Na razpis se lahko prijav konzorcij, sestavljen iz vsaj treh pravnih subjektov, ki prihajajo iz treh različnih držav članic EU, ali mreža različnih subjektov. Vsaj en član mreže oz. konzorcija mora biti kinematograf. Vodja projekta pa je lahko kinematograf ali organizacija s področja KUS.

Rok prijave je 25. september 2019.
Več informacij in razpisna dokumentacija dostopna preko spleta Evropske komisije.