Novice

Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. CED Slovenija je na voljo za svetovanje.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 31. avgusta 2022

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 so objavljeni na portalu Funding & tender opportunities. Podlaga za objavo razpisa je program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa z roki za oddajo v letu 2022:

KULTURA znak evropske dediščine, CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL: 5. oktober.
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: napovedana objava prva polovica septembra [rok nov. 2022]
– KULTURA Music Moves Europe: napovedana objava sredina septembra [rok nov. 2022]

MEDIA Razvoj skupine projektov (»mini«), CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE: 8. september
MEDIA Razvoj projektov – evropske koprodukcije, CREA-MEDIA-2022-CODEV: 8. september
– MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE: 20. september

MEDSEKTORSKI SKLOP Laboratorij za ustvarjalne inovacije, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB: 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP Spremljanje in zaščita medijske svobode in pluralizma, CREA-CROSS-2022-MFP, rok 20. september za
(i) Krepitev položaja medijskih svetov in razvoj novinarskih standardov, CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS
(ii) Mehanizem hitrega odzivanja za zaščito novinarjev, CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE
MEDSEKTORSKI SKLOP Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: podaljšan do 22. septembra (prej 7. september)
– MEDSEKTORSKI SKLOP Medijska svoboda: jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Ali ste vedeli, da …
… Evropska komisija kot del programa Ustvarjalna Evropa uvaja nov ukrep Culture Moves Europe v podporo mobilnosti za umetnike in kulturne delavce?
… sta Evropska komisija (DG Connect) in Izvajalska agencija EACEA julija organizirali spletni seminar za predstavnike sektorja novičarskih medijev z namenom pojasniti različne možnosti financiranja, ki jih EU ponuja temu sektorju?
… je Izvajalska agencija EACEA organizirala spletne seminarje, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi projektnih vlog na razpise MEDIA in Medsektorski sklop 2022?
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope?
… je Evropska komisija objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije?
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.